Se afișează postările cu eticheta Rugăciunile Meselor. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Rugăciunile Meselor. Afișați toate postările

Rugăciune După Toate Mesele

RUGĂCIUNE DUPĂ TOATE MESELE
Luminează-te luminează-te, noule
Ierusalime că slava Domnului 
peste tine a răsărit.
Saltă acum și te bucură  Sioane,
iar tu curată Născătoare de Dumnezeu,
veselește-te întru învierea Celui Născut
al tău.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește
( de 3 ori )... Binecuvintează.
În lipsa preotului se zice:
Pentru rugăciunile... 


Rugăciune Înaintea Tuturor Meselor

RUGĂCIUNE ÎNAINTEA TUTUROR MESELOR

( Rugăciunile meselor în săptămâna luminată )Hristos a înviat din morți cu moartea
pre moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le. ( de 3 ori ) 
Slavă... Și acum... Doamne miluiește 
( de 3 ori )... Binecuvintează.
În lipsa preotului se zice: Pentru 
rugăciunile...

Rugăciunile După Masa de Seară

RUGĂCIUNILE DUPĂ MASA DE SEARĂ
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne,
întru făpturile Tale, și întru lucrul
mâinilor Tale ne-am bucurat.
Însemnatu-s-a peste noi lumina
Feței Tale, Doamne.
Dat-ai veselie în inimile noastre 
din rodul grâului, al vinului și al
untdelemnului, al celor ce s-au
înmulțit.
Cu pace ne vom culca și vom
adormi, că Tu Doamne, îndeosebi 
întru nădejde ne-ai așezat.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită și prea nevinovată și Maica
Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii
și mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii, care fără stricăciune pe 
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
Te mărim.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește
( de 3 ori )... Binecuvintează.
În lipsa preotului se zice: Pentru
rugăciunile...     
Rugăciune Înaintea Mesei de Seară


RUGĂCIUNE ÎNAINTEA MESEI DE SEARĂ

Mânca-vor săracii și se vor sătura
și vor lăuda pe Domnul; iar inimile
celor ce-L caută pe Dânsul, vii vor 
fi în veacul veacului. 
Slavă... Și acum... Doamne miluiește
( de 3 ori ). Binecuvinteză, părinte;
Preotul binecuvinteză masa.
De  nu este preot, se zice: 
Pentru rugăciunile... Rugăciune După Masa de Prânz


RUGĂCIUNE DUPĂ MASA DE PRÂNZ

Îți mulțumim Ție, Hristoase,
Dumnezeul nostru, că ne-ai
săturat pe noi de bunătățile Tale
cele pământești; nu ne lipsi pe noi
de cereasca Ta împărăție, ci
precum în mijlocul ucenicilor Tăi
ai venit, Mântuitorule, pace dându-le
lor, așa vino și la noi și ne mântuiește.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
și prea nevinovată și Maica Dumnezeului
nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât 
Heruvimii și mai mărită fără de asemănare
decât Serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
Te mărim.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește
( de 3 ori ), Binecuvintează, părinte:
Preotul, de este, zice: Bine este cuvântat...
în lipsa preotului, se zice:
Pentru rugăciunile...     
Rugăciune Înaintea Mesei de Prânz


RUGĂCIUNE ÎNAINTEA MESEI DE PRÂNZ
Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se Numele Tău, vie
împărăția Ta, fie voia Ta, precum
în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o 
nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților
noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăvește de cel rău. 
Slavă... Și acum... Doamne miluiește
( de 3 ori ), binecuvintează:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin

Rugăciune După Gustarea de Dimineață


RUGĂCIUNE DUPĂ GUSTAREA DE DIMINEAȚĂ
 
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită și prea nevinovată și
Maica Dumnezeului Nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii
și mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut, pe Tine cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, 
Te mărim. 


Rugăciune Înaintea Gustării de Dimineață

RUGĂCIUNE ÎNAINTEA GUSTĂRII DE DIMINEAȚĂ,,Bine voi cuvânta pe Domnul în
toată vremea; pururea lauda Lui
în gura mea...
Ochii tuturor, Doamne, spre Tine
nădăjduiesc și Tu le dai lor hrană
la bună vreme.
Deschizi Tu mâna Ta și saturi pe
tot cel viu de bunăvoință.
Drept este Domnul în toate căile
Sale, și cuvios în toate lucrurile Sale.
Aproape este Domnul de toți cei ce-L
cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă 
pe El întru adevăr...”  ( Ps. 33 ). 


Aliluia, Aliluia, Aliluia!