Se afișează postările cu eticheta ( factorii de mediu și cancerul ). Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta ( factorii de mediu și cancerul ). Afișați toate postările

Substanțe Carcinogene de Origine Naturală
SUBSTANțE CARCINOGENE DE ORIGINE NATURALĂ


Punerea în evidență a substanțelor chimice carcinogene de origine naturală.
Pe lîngă substanțele rezultate din tehnologii noi ( date recente estimează
că anual se sintetizează peste 200 000 de substanțe chimice noi ) s-au pus
în evidență și produși carcinogeni generați de bacterii, fungi etc.
Astfel, din Penicillium islandicum ( care contaminează orezul ) sau Aspergillus
flavus ( care contaminează cerealele, fasolea, nucile sau orice produs
alimentar depozitat în condiții de umezeală și temperaturi neadecvate )
s-au izolat compuși carcinogei foarte activi ca : luteoskrina și respectiv
aflatozinele B1 și G1, care sînt implicate în cancerizarea hepatică.
Datorită efectului, de obicei cumulativ, al agenților carcinogeni ( direcți și
indirecți ) sau potențial carcinogeni, expunerea de lungă durată, chiar la
cantități considerate nepericuloase, poate reprezenta cauza primară a
transformării maligne celulare.
Efectul aditiv, sinergic sau de potențare exercitat de numeroase noxe ce
intervin simultan sau secvențial, datorită caracterului extrem de complex al
expunerii umane ( ca de ex : substanțe carcinogene sau cocarcinogene,
radiații ionizante și ultraviolete, viruși, etc. ) favorizează sau chiar accelerează
procesul de carcinogeneză.
Din aceste motive evaluarea expunerii la unii dintre acești factori nu se poate
face cu acurateșea impusă de rigorile ștințifice.
Printre aceștia, alimentele sau regiunile alimentare consumate de diferite
grupuri populaționale reprezintă categoria cea mai importantă.
Determinările apar dificile nu numai din cauză că este greu de cunoscut tipul
regimului alimentar folosit, dar și datorită complexiatății elementelor nutriționale
specifice pe care le conțin aceste regimuri.
Pentru a înțelege mai bine aspectele particulare ale implicațiilor factorilor
alimentari în procesul complex al carcinogenezei vom prezenta în mod sumar
definiția și tipurile de carcinogeni chimici prezenta în mod sumar definiția și tipurile
de carcinogeni chimici precum și aspecte privind metabolizarea și interacțiunea
lor molecula critică, reprezentată de acidul deoxiribonucleic ( ADN ).


Existența Unei Diversități Geografice


EXISTENȚA UNEI DIVERSITĂȚI GEOGRAFICEDiversitățile geografice în frecvența apariției și a localizărilor
cancerului.
Pentru a exemplifica importanța factorului geografic în incidența
cancerului se poate cita : cancerul gastric în Japonia, și cancerul
hepatic în Africa cu o frecvență crescută, comparativ cu S.U.A.
și Canada.
Studiile pe emigranții ( descendenții acestora ) indică modificarea
incidenței la valorile caracteristice țării ( zonei geografice ) în
care s-au fixat.
Aceste cercetări au arătat că variația în distribuție și modificările
în frecvență se datoresc fie diferențelor cantitative ale gradului
de expunere la agenții carcinogeni, fie intervenției unor factori
naturali sau adăugați care protejează organismul împotriva acestor
agenți, preponderent existenți în compoziția alimentelor sau rezultate
din modul de conservare sau de preparare al lor, dar în nici un caz
unor factor etnici ereditari.

Existența Cancerelor Iatrogene
EXISTENȚA CANCERELOR IATROGENECancerele iatrogene care apar în urma tratamentelor cu unele
medicamente și care reprezintă sub 1% din totalul cancerelor.
În această categorie se pot enumera agenții imunorepresori
folosiți intensiv în terapia transplanturilor de organ și în
tratamentul cancerului ca : agenții alchilanți sau antibioticele
antitumorale.
Datorită depistării precoce a unor forme de cancer și a creșterii
sficienței terapiei, multe cancere pot fi vindecate sau viața
bolnavilor prelungită foarte mult.
Dar ca o consecință a acestui efect, în literatură se semnelează
din ce în ce mai frecvent apariția celui de-al doilea cancer, atribuit
tratamentelor aplicate.
Astfel, se explică apariția cancerului vaginal la descendentele ale
căror mame au făcut tratament cu dietilstilbestrol pentru menținerea
sarcinii sau au folosit pilule anticoncepționale, sau a cancerului renal
după folosirea intensivă a fenotiazinei.


Existența Cancerelor Profesionale
EXISTENȚA CANCERELOR PROFESIONALECancerele profesionale care apar în urma expunerii de mai lungă
sau scurtă durată, la substanțele chimice și care reprezintă
sub 4% din totalul cancerelor.
Odată cu dezvoltarea și diversificarea industrială, frecvența
tumorilor maligne profesionale a crescut în mod semnificativ,
punîndu-se în evidență noi localizări, ca de exemplu : cancerul
vezicii urinare în industria coloranților de anilină și cauciuc, induse
prin B-naftilamină, benzidină, 2-aminobifenil ; cancerul pulmonar
la minerii din minele de uraniu din Colorado, la lucrătorii de la
cuptoarele de cocsificare a cărbunelui, din fabricile de citostatice din
Japonia, la lucrătorii din S.U.A. expuși, chiar pe o perioadă scurtă,
la acțiunea bis(clormetil)eterului ; osteosarcomul la lucrătorii expuși
la radium și thorium ; cancerul sinusurilor nazale la lucrătorii lemnarii ;
cancerul pulmonar și pleural la lucrtorii izolatoriaști sau constructori
care lucrează cu azbest ; cancerul pancreasului și limfoamele la chimiști
organicieni ; cancerul hepatic ( angiosarcom ) la lucrătorii din industria
clorurii de vinil.