,,Cerșitul” la Masă și Acceptarea Hranei de la Străini
,,CERȘITUL”LA MASĂ ȘI ACCEPTAREA HRANEI DE LA STRĂINIÎn ceea ce privește atitudinea cîinelui în timpul mesei
stăpînilor, vom insista în mod deosebit deoarece aici
se produce una din cele mai frecvente greșeli de educație.
Fiți deci intransigenți și nu oferiți sau nu permiteți să
i se ofere cîte o bucățică în timpul mesei, oricît de greu
vă va veni.
Mai toți cîinii sînt lacomi și le place să se îndoape; micile
cadouri vor îngrășa cîinele care astfel va suferi la bătrînețe.
Dincolo de aceste considerente, năravul urît ne va deranja
mesele ( mai ales cele cu oaspeți ), cîinele pus brusc la
respect ajungînd chiar să fure de pe masă.
Așa că, din prima clipă, evitați ca el să fie nemîncat atunci
cînd serviți masa.
Dacă ora lui de hrănire este alta, este mai bine să nu
asiste la masa oamenilor.
Singurul prilej cînd cîinele poate primi o bucățică în plus
față de orele lui de masă este numai ca recompensă în
perioada de educare.
Dacă nu doriți ca străinii să vă poată ademeni cîinele,
nu lăsați pe oricine să-l cheme, să-l mîngîie și, mai ales,
să-i dea de mîncare.
Deseori sau produs otrăviri din cauza diverselor alimente
puse de ,,binevoitori” pe jos.
Pentru a evita acest gen de accidente trebuie să învățați
cîinele ca la comanda ,,nu e voie!” să nu se atingă de
mîncare nici în casă decît după autorizare, iar de cea din
parcuri sau de pe străzi, niciodată.
De asemenea să nu accepte de la nimeni nici un fel
de aliment.
Comanda ,,fui!” sau ,,nu e voie!” trebuie să fie bine
cunoscută de cîine, reprezentînd o interdicție absolută,
sub aspră sancțiune.
Tehnica dresării în acest scop constă fie în folosirea
unor bucăți de carne puternic piperate sau date cu boia,
fie prin ademenirea de către altcineva cu o bucățică,
pentru ca apoi, în momentul în care vrea să apuce, să
fie lovit scurt peste bot ( cu grijă însă și nu peste nări ).
Pentru ca să nu mănînce de pe jos, cîinele mai poate
fi dresat și cu ajutorul a 2 - 3 capcane de șoareci, prin
dreptul cărora este trecut cu lesa și care i se închid
peste bot în momentul cînd încearcă să ia bucățica.
El este îndepărtat imediat după exercițiu, iar amplasarea
capcanelor trebuie să o facă altul decît stăpînul al
cărui miros simțindu-l îl poate dezorienta.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.