Dispoziții Legale Referitoare la CîiniDISPOZIȚII LEGALE REFERITOARE LA CÎINI


Primele texte legale în care aflăm reglementări privind
cîini sînt milenare și datează din timpul faraonilor egipteni.
Împărații Chinei prevedeau și ei măsuri drastice împotriva
celor ce vătămau cîinii palatelor imperiale.
În Franța cunoscuta lege Gramont protejează cîinii de
actele de cruzime ale terțiilor.
Principalele texte legale în vigoare care se referă la cîini
sînt: Decretul 71/1951 privind prevenirea turbării; Legea
sanitar-veterinară 60/1974 și normele elaborate în vederea
aplicării ei; Decizia 650/1969 a Comitetului executiv al
Consiliului popular al municipiului București privind drepturile
și obligațiile deținătorilor de animale; Hotărîrea 14/1975 a
aceluiași organ privind sancționarea contravențiilor în
parcuri și grădini publice. Ce prevăd aceste texte?
Legea sanitar-veterinară 60/1974 este aplicată prin intermediul
normelor și măsurilor sanitar-veterinare elaborate în baza ei.
În partea a treia, privind măsurile de prevenire și combatere
a bolilor contagioase, vorbind despre turbare, se menționează
măsurile care privesc pe proprietarii de cîini.
Astfel, aceștia sînt obligați ca anual să efectueze vaccinarea
antirabică a cîinilor pe care îi dețin.
Cu acest prilej se introduce  un carnet de evidență pentru
înregistrează și controlarea efectuării acestei operațiuni.
El se eliberează de către circumscripțiile sanitar-veterinare
de domiciliu ale deținătorilor.
Textul prevede de asemenea că este interzisă lăsarea liberă
a cîinilor în afara curților cu excepția cazurilor în care li se
pune botniță sau sînt legați cu lesă și conduși.
Excepție fac cîinii de vînătoare în teren, cîinii ciobănești
pe lîngă turme, dar care sînt prevăzuți cu un jujeu reglementar
de 30 cm, cîinii utilitari  ai armatei și poliției însoțiți de
supraveghetori.
Cgiar în curți, mai ales dacă ele sînt în folosință comună,
cîinii trebuie legați, lăsarea lor în libertatea nefiind permisă
decît între orele 22 - 05.
Accesul cîinilor ( chiar dacă sînt prevăzuți cu botniță ) în
piețe, ștranduri, stadioane, parcuri și alte locuri publice
este interzis; sînt exceptați cîini armatei, poliției și cei de
vînătoare, prevăzuți cu semnul distinctiv.
În ceea ce privește mijloacele de transport în comun,
interdicția rămîne valabilă pentru cîini în general, dar la
excepțiile de mai sus se adaugă și cîini de rasă înscriși în
Asociația chinologică.
În hoteluri, conform Instrucțiunilor emise de Minustrul
Turismului, se acceptă accesul  și chiar cazarea pasagerului
însoțit de cîinele său cu condiția prezentării carnetului de
sănătate, dar și acordul sefului unității hoteliere.
Pesoanele care au fost mușcate de cîini vor anunța imediat
la circumscripția sanitar-veterinară care îi va pune sub
observație și se vor prezenta la centrele antirabice pentru
consult și tratament.
Legat de răspunderile ce revin unui posesor de cîine este
cazul să menționăm că unele administrații de bloc și-au
făcut un obicei din a include în cota lunară de întreținere
o taxă în plus pentru deținătorii de cîini.
Nici un text legal nu prevede acest lucru, iar procedeul
este abuziv.
Încercînd o concluzie, deși dispozițiile oficiale privind
existența cîinelui par numeroase și severe, mai ales pentru
cei ce locuiesc în orașe, ele sînt menite să apere cetățenii,
iar respectarea lor face posibilă realizarea unei convețuiri
peșnice.Cu Cîinele la Plimbare Sau VoiajCU CÎINELE LA PLIMBARE SAU VOIAJ


Am mai amintit și cu alte prilejuri că orice cîine,
indiferent de rasă sau vîrstă, are nevoie vitală de
mișcare, ceea ce în condițiile traiului în orașe și
mai ales la bloc devine adeseori o problemă.
Durata acestor plimbări este desigur în funcție de
talia și vîrsta animalului, dar un minimum de 2 ore,
eșalonate în 2 - 3 ieșiri constituie strictul necesar.
Sub 30 minute este cu totul insuficient și cei ce nu
reușesc să-și facă timp liber decît pentru asemenea
,,plimbări” mai bine să se mărginească la adminrarea
cîinelui vecinului.
Este de dorit ca pe parcursul acestei plimbări, care
în oraș se face numai în lesă, să se găsească un loc
viran sau un teren neamenajat unde cîinele să poată
fi lăsat liber, fără lesă, pentru a zburda absolut liber
cîtva timp.
Dacă el nu a fost educat însă să rămînă tot timpul
sub ochiul stăpînului - respectiv să nu se îndepărteze
niciodată la o distantă necontrolată - sau dacă nu a
învățat să vină imediat la chemare, atunci mai bine
să nu i se dea drumul decît numai și numai în cîmp
sau la pădure, unde nu îl amenință nici un pericol.
Cîinele asociază noțiunea de plimbare cu zgarda și
lesa și așteaptă cu mare plăcere să fie ,,îmbrăcat” cu
ele pentru a ieși la aer.
Cînd este urcat prima oară într-o mașină i se va vorbi
calm și prietenos pentru a-l liniști.
Va fi lăsat să examineze unde se află și la primele
drumuri vom sta lîngă el.
Corect este ca la drum, locul cîinelui să fie în spate,
pe partea opusă șoferului.
În felul acesta se vor evita eventualele coliziuni cu
el ( în momentele de frînare sau viraje bruște ) care
ar mări riscul de pierdere a controlului volanului
și deci de accidente.
În mașină se va asigura pătrunderea de aer proaspăt
fără a deschide însă prea tare geamul ca să-și scoată
cîinele capul afară, întrucît poate contracta foarte
ușor o conjunctivită.
Dacă lăsați cîinele singur în mașină, explicați-i că
trebuie să vă aștepte și să păzească mașina; coboriți
puțin geamul pentru a-i lăsa aer și scoateți-i lesa
pentru a evita strangulările accidentale.
Cu cîinele vara la apă este o plăcere de mers.
La mare, însă, unde plaja este publică e bine să
alegem un loc ferit pentru ca atunci cînd iese din apă
și se scutură să nu stropească pe cei din jur sau să
treacă nepăsător peste cearceafurile întinse cu grijă.
Ca și plimbările cu mașina, obișnuirea cîinelui cu
apa se va face de asemenea treptat.
Cîinele nu suportă să stea timp îndelungat la soare.
Pe plajă va trebui să i se amenajeze un loc mai
umbrit ( cort sau umbrelă ) unde să se refugieze.
Nu uitați să-i aduceți apă de băut dacă sînteți
la mare, deși la nevoie bea din cea sărată.
Cîinii știu să înoate din instinct, dar epuizîndu-li-se
forțele se pot îneca.
De aceea, cînd locul de ieșire din apă este dificil
de regăsit sau greu, arătați-i-l și învățași-l cum să-l
folosească pentru a putea să iasă la mal cînd obosește.


Cîinele în Marile Aglomerări UrbaneCÎINELE ÎN MARILE AGLOMERĂRI URBANE


Viața cîinelui în marile orașe îmbracă atîtea aspecte, încît
nu este de mirare că unele au rămas nerezolvate sau chiar
sînt ignorate cu totul atît de organele în drept, cît și de
oameni în general.
Felul său de viață în condiții de bloc, cum, cît și unde
poate fi plimbat, cum se descurcă în circulația intensă
sau în deplasările mai lungi, în afara orașului, unde i se
pot acorda îngrijirile medicale necesare, iată numai cîteva
din problemele care, dacă nu ar fi soluționate, ar exclude
existența cîinilor în orașe.
Mult mai dificilă este problema cîinelui lăsat să zacă
aproape o zi întreagă singur în apartament.
Cum suportă el aceste ore de nemișcare și de asteptare?
Oare trebuie să ne mai supărăm pe el dacă rupe și roade
tot ce-i cade sub ,,mînă”?
Psihologii în comportamentul canin, consultați de stăpînii
unor astfel de cîini stresați, le recomandă o soluție nu lipsită
de humor, pe lîngă adevărul ei: să-și mai ia un cățel!
Adevărul este că zeci de mii de cîini sînt închiși zilnic
între zidurile apartamentului ore în șir.
Acolo așteaptă cu nerăbdare clipa în care stăpînul drag,
care i-a lăsat singuri, sosește.
Și sosește plimbarea.
Dar din păcate ea de cele mai multe ori se rezumă la
ocolirea cîtorva blocuri și cam atît.
Unde sînt cei 5 - 10 km pe care un cîine ar trebui să-i
facă?
Referitor la circulația cîinelui în condiții de trafic
intens, cercetările făcute au demonstrat că el este în
măsură să se descurce destul de bine: apreciază corect
viteza și direcția vehiculelor și știe să se ferească de
ele; aici trebuie făcută însă mențiunea că atunci cînd
un cîine este stăpînit de teamă sau este speriat, el nu
mai poate aprecia corect situația.
Zgomotele stridente, claxonările produc cîinelui reacția
de fugă pentru a se pune la adăpost ceea ce îl poate
duce ușor sub roțile altui vehicul.
Ceea ce este însă cel mai greu de stăpînit la un cîine
ce merge pe stradă alături de noi rămîne întîlnirea cu un
alt animal, căreia, în general, un cîine nu poate să-i
reziste; ,,cunoștințe” remarcate pe partea cealaltă, pisici
sau o minge ce se rostogolește, toate sînt pericole de
moarte pentru cîinii ce imprudent sînt lăsați să circule
pe stradă fără lesă.
De asemenea, se cere o supraveghere atentă  din partea
însoțitorului în locurile de traversare, pasaje subterane
sau alte puncte de trecere aglomerate unde cîinele poate
fi călcat pe picioare, ceea ce va provoca o nedorită
reacție de apărare din partea animalului și necazul s-a
și produs.
Ca să nu mai vorbim - revenind la traversări - despre
ce s-ar putea întîmpla dacă un cîine ar trece în goană
pe o arteră aglomerată în care măcar 2 din cei aflați la
volan ar vrea să-l ferească...
În marile centre urbane s-au înfințat unități speciale
cu profil veterinar unde cîinilor li se acordă prim ajutor,
consultații, tratament medical ambulatoriu sau chiar
internare.
De regulă acestea sînt circumscripții sanitar-veterinare
( de sector sau localitate ).
Tot în Capitală se află și Comitetul național pentru
protecția animalelor, cu sediul clik pe link.
Centrul antirabic funcționează în cadrul Spitalului clinic
de boli contagioase Matei Balș.


Cîinii și Copiii
CÎINII ȘI COPIII


Cîinii manifestă o extraordinară blîndețe și rădare cu cei mici.
În familiile cu copii, cel mai plăcut prieten de joacă al
acestora este cîinele; el le suportă o mulțime de năzbîtii,
chiar mici răutății, iar atunci cînd se satură, în cel mai rău
caz se duce și-și caută un loc de odihnă.
Cel mai bine este ca un cîine să fie adus în familie după
ce copilul a împlinit 3 - 4 ani, deoarece crește mult mai
repede decît micuțul lui prieten.
În plus, copilul va putea astfel mai ușor să desprindă cele
cîteva reguli strict necesare de igienă - spălatul pe mîini
după joacă, evitatul linsului pe obraz etc. - și de comportament,
adică: să nu lovească cîinele, să nu-l tragă de urechi sau de
coadă, să nu încerce să-i ia mîncarea, să nu-l trezească
brusc din somn.
Deși pare că se abandonează uneori în partide de joacă în
care tachinările și hîrjoana constituie unica preocupare a celor
doi, în subconștientul său, cîinele rămîne de o vigilență
extremă, gata oricînd să tragă un semnal de alarmă la
pericol, fiind un gardian înnăscut.
Nenumărate cazuri de salvări de copii de la foc, din apă,
sau la traversări sînt datorate cîinilor.
În mai multe împrejurări au fost încercate, cu foarte bune
rezultate, experimente similare și în rîndul delicvenților
minori și al unor tineri ce amenințau să ajungă, datorită
mediului la comiterea unor acte antisociale.
Ei au fost recîștigați pentru familiile lor și totodată pentru
societate, cu ajutorul cîinelui.
Într-adevăr, ocupîndu-se de un cîine mare, de dresajul și
îngrijirea lui, au găsit o preocupare potrivită ce le-a asigurat
un echilibru moral.
Paznicul CaseiPAZNICUL CASEI


Unul din cele mai importante roluri în societate îl au
cîinii în calitate de paznici.
Dealtfel, încă din timpuri ancestrale, relația om/cîine
s-a rezolvat cu precădere pe aceste coordonate.
Rolul de paznic al casei, al curții, al căminului în general ,
cîinele și-l asumă în mod automat.
În interiorul spațiului care devine domeniul lui propriu,
el se consideră stăpîn și îl va apăra cu strășnicie de
orice intrus.
Calitatea de bun paznic nu este neapărat determinată de
talia cîinelui și în consecință pot fi folosiți și cîini de
talie mică, dar cu simțurile ascuțite și vigilenți.
Legarea în lanț a cîinelui de pază este impusă de periculozitatea
lui; dacă  este însă ținut tot timpul legat va deveni rău și agresiv
cu toată lumea.
De aceea va trebui să i se dea drumul din cînd în cînd peste
zi sau, în cel mai rău caz, măcar în timpul nopții.
Nu este însă sub nici o formă recomandabilă imobilizarea
în lanț a cățeilor tineri care vor suporta extrem de greu șocul
înlocuirii libertății cu lanțul cel greu.
În ceea ce privește modul de legare a cîinelui este greșită
prinderea lanțului de un țăruș deoarece lanțul se poate
încîlci, imobilizînd cîinele sau chiar strangulîndu-l.
Sistemul cel mai bun este cel întîlnit în gospodăriile
țărănești unde lanțul glisează pe o sîrmă lungă, întinsă
de-a lungul curții, lăsînd astfel o mai mare libertate de
mișcare cîinelui.
Transferul acestei formule în condiții urbane, unde curțile
sînt folosite frecvent de mai multe familii și în orice
caz au dimensiuni mai reduse, se poate încerca avînd însă
grijă să lăsăm distanță suficientă între lanț și locuri de trecere.
Dar grija trebuie să se manifeste nu numai față de colocatari
ci - mai ales - față de incoruptibilul apărător al gospodăriei.
Și acestora trebuie din timp în timp să li se facă baie, vara
pot fi stropiți cu furtunul și răcoriți, cușca să le fie pusă la
umbră și deparazitată lunar, locul din jurul cuștii uscat și
măturat, hrana la ore regulate și apă proaspătă în permanență.
El își va face desigur datoria și dacă este neglijat, dar nu e
păcat să fie lăsat astfel?
Cîinele în Societate
CÎINELE ÎN SOCIETATEUna dintre cele mai controversate probleme este cea
a locului cîinelui în societatea actuală.
Care este rolul cîinelui în viața omului?
Este oare necesar cîinele în marile orașe?
Mutația spre centrele urbane aglomerate, de la curte
la bloc, a determinat fără îndoială micșorarea numărului
de familii care au cîini.
Un timp, însă, căci curînd au apărut în lanț reacțiile
omului în fața unei vieți din ce în ce mai artificiale, mai
departe, abandonată un timp și străduința de a o păstra
chiar sacrificînd unele comodități personale.
Locul pe care cîinele l-a avut și îl are încă lîngă om nu
poate fi comparat cu al nici unui alt animal.
Cîteva cifre statistice privind numărul de cîini din cîteva
mari state - și este vorba numai de cîini ce figurează în
evidențe!
În italia, de exemplu în 1976 peste 4 milioane de cîini,
în Anglia 8 milioane, iar în Statele Unite al Americii,
cifra se apropie de 25 de milioane.

Dresajul Cîinilor de Vînătoare
DRESAJUL CÎINILOR DE VÎNTOAREAre ca scop punerea în valoare a calităților unor
rase de cîini pentru îndeplinirea diverselor sarcini
caracteristice acestor îndeletniciri și anume
căutarea și urmărirea vînatului, aretul, hăituirea,
stîrnirea, regăsirea vînatului doborît ( la sol sau
în apă ) și aportarea lui.
Pentru realizarea acestor misiuni un cîine de vînătoare
este dotat cu rezistență, viteză, simț al mirosului
și voce.
Modul de dresaj și antrenamentul este specific
rolului pe care urmează să-l îndeplinească fiecare
grupă de cîini de vînătoare.
Dresajul Cîinilor Utilitari
DRESAJUL CÎINILOR UTILITARI


Avînd în vedere specificul muncii, adesea
periculoasă, acest tip de dresaj face obiectul
unei îndelungate și perseverente instruiri
specializate.
Elementelor de bază, din care derivă apoi
specializarea, au fost inserate în cadrul
capitolului Expoziții canine.
Aceste ,,meserii” canine se întîlnesc în special
în următoarele domenii de activitate: cîini de
poliție, cîini-militari, cîini folosiți în depistarea
narcoticelor, căutarea răniților și salvarea
drumeților îngropați sub avalanșe sau dărîmături,
salvări de la înec, cîini ce însoțesc persoanele
lipsite de vedere sau auz etc.


Dresajul Cîinilor de Pază

DRESAJUL CÎINILOR DE PAZĂEste cel mai complet dintre dresajele specializate
și are ca obiect paza locuinței sau  proprietății,
paza stăpînului și a obiectelor lăsate în grijă,
imobilizarea răufăcătorilor.
Se bazează pe cîteva principii de bază: supunerea
față de stăpîn, insuflarea curajului, a neîncrederii
în străini și a desprinderii de atac.
Dresajul Specializat ( Dresajul Cîinilor Ciobănești )DRESAJUL SPECIALIZAT ( DRESAJUL CÎINILOR CIOBĂNEȘTI )


Fiind vorba de acțiuni de pură specialitate nu
vom insista asupra lor decît în măsura în care
este necesară cunoașterea noțiunilor, dresajul
propriu-zis făcînd obiectul unor lucrări cu
temă strict delimitată.

Dresajul cîinilor ciobănești.
Literatura de specialitate face distincție între
cîinii ciobănești și cei păstorești, adică între
cîinii utilizați pentru paza turmelor de oi și
cei pentru turmele de vite mari.
Noțiunile de dresaj ale cățelului sînt deprinse
în bună parte de la părinți ( la început ) și
aprofundate apoi cu păstorul.
Dresajul specializat urmărește învățare cîinilor
cu îndeplinirea muncii specifice la turmele de
oi sau vite.
În capitolul Expoziții canine, s-a arătat în linii
mari, cu ce însușiri și cunoștințe trebuie să fie
dotat, spre pildă, un cîine ciobănesc pentru a-și
duce în bune condiții munca.

Vagabondare.
VAGABONDARECățelandrilor le place grozav să plece în
explorarea mediului înconjurător.
De aici și pînă la vagabondare nu este
decît un pas.
Nu dați ocazie cîinelui să hoinărească și
să-și găsească prietenii dăunătoare.
Dacă stați într-o casă cu curte sau grădină
mare și cîinele o poate ,,șterge” este bine
să-l supravegheați cu atenție și să luați
măsurile de rigoare pentru a împiedica
evadarea prin îngrădirea locurilor, închiderea
găurilor și pedepsirea lui.

Agresivitatea
AGRESIVITATEASînt cazuri în care cîinii manifestă o tendință
de apărare exegerată a stăpînului, mergînd pînă
la agresivitate.
Desigur că această tendință nu este de dorit și
trebuie temperată încă în cursul perioadei de
educare, imediat ce a fost remarcată, pentru a
nu se produce fixarea ei.
Există, de asemenea, cîini cu porniri agresive,
care vor să se încaiere cu orice cîine din apropiere.
De vină sînt stăpînii ce nu s-au preocupat spre a-i
face docili și ascultători la comenzile de disciplină.
Asemenea exemplare trebuie ținute în permanență
în lesă și posesorii lor trebuie să evite contactul
cu alți cîini.
Atitudinea Față de Obiectele în MișcareATITUDINEA FAȚĂ DE OBIECTELE ÎN MIȘCAREDin instinct, cîinii fugăresc tot ce se mișcă cu o
viteză oarecare pe lîngă ei.
Această pornire - urîtă și mai ales periculoasă -
trebuie stăvilită cu orice, preț.
Cel mai eficient mijloc este de a umbla cu cîinele
în lesă pînă ce se va deprinde cu disciplina.
Numai după aceea veți putea obține ca mașinile,
bicicletele, persoanele care fug etc., să nu mai
constituie pentru el o ispită irezistibilă.
Pentru a se teme de mașini și de traversarea străzii,
puteți proceda în felul următor: rugați un prieten
cu mașina să se apropie încet, în timp ce dv.
mergeți cu cîinele pe marginea trotuarului, să-l
lovească cu un bețigaș lung sau cu o curea, în
același timp, să claxoneze.
Repetați de dou-trei ori exercițiul, avînd grijă ca
în intervalele dintre ele să-l lăsați să observe, de
data aceasta șezînd sau culcat, circulația deasă a
mașinilor pe stradă.
Traversați cu el numai în lesă, numai după ce îi
dați comanda de trecere cu îndemnul ,,hai!” și
felicitați-l după ce a trecut frumos, lîngă piciorul dv.


Roaderea Lucrurilor
ROADEREA LUCRURILORTuturor cîinilor le place să roadă și să scuture
obiecte de volum redus.
Este un instict deosebit de puternic și nu e
indicat să încercați a-l combate.
De asemenea, mulți căței au obiceiul rău de a
roade lucrurile ce le cad la îndemînă.
Fac aceasta fie din plictiseală, fie de supărare
sau drept răzbunare că sînt lăsați singuri.
Cînd li se schimbă dinții o mai fac și din această
cauză.
Acest prost obicei care poate duce la distrugerea
mobilierului sau la alte pagube se serioase poate
fi canalizat spre obiecte special destinate acestui
scop.
Dați-i deci cîinelui un papuc, o mănușă veche,
mingi sau jucării din cauciuc gros și nu va mai
roade pantofii, cărțile sau picioarele mobilierului.Fasole Boabe Cu Costiță de Porc
ceapa călita pentru fasole boabe cu costiță de porc
FASOLE BOABE CU COSTIȚĂ DE PORC


Ingrediente

- Fasole boabe 500 - 1000 g
- costiță de porc 500- 1000 g
- 1 - 2 cepe potrivite
- bulion 2 linguri
- sare
- piper
- ulei 2-3 linguri
- 1 legătură pătrunjel
- 1 legătură mărar
Fasolea boabe cu costiță de porc video.

Mod de preparare

Fasole boabe cu costiță de porc
Boabele de fasole se pune la înmuiat în apă, cu o seară
înainte de a face mîncarea.
Bun ne apucăm să facem fasolea cu costiță de porc.
Fasolea boabe se clătește și se pune altă apă pentru
a fierbe pe foc.
După ce a dat în clocot, o lăsăm 10-15 minute să fiarbă,
si boabele de fasole le strecurăm într-o strecurătoare,
se schimbă apa din oală, se spală fasolea, si se pune din
nou pe foc, ( repetăm operația de 3 ori, pentru a nu ne
afecta stomacul ).
Între timp ce fierbe boabele de fasole, se toacă cepele
mărunt ( după ce a fost curățate de coajă și spălate ),
Costița de porc se taie în bucăți apreciate de dumneavoastră,
se spală și se pune la prăjit în ulei, ( dacă nu vrei să
prăjiți costița de porc, nu o prăjiți ).
După ce am schimbat ultima apă la boabele de fasole, adăugăm
costița de porc, ceapa tocată mărunt, călită sau ne călită,
( dacă căliți ceapa, adăiga-ți 2-3 linguri de ulei, pentru călirea
cepei ), sare și piper după gustul fiecăruia, bulionul și în ultimile
10 - 15 minute de fiert se adaugă măraru și pătrunjelul în fasole
tocat mărunt.
Fasole se lasă la fiert pîna cînd a fiert foarte bine, ( ca să ști
cînd a fiert boabele de fasole, scoți pe o farfurie 4-6 boabe
și o strivești între degete, cînd se strivește ușor între degete
boabele de fasole este gata ).
Fasolea boabe cu costiță de porc video.


Fasole cu costiță de porc

Video Costiță de porc cu fasole boabe cum făcea bunica odată.......


Obiceiul de a Sări cu Labele pe Om
OBICEIUL DE A SĂRI CU LABELOR PE OMMulți cîini își manifestă bucuria de a ne vedea, sărind cu
labele din față pe noi.
Dacă este vorba de un Dog sau un Ciobănesc german
de exemplu, ne putem trezi chiar pe jos de atîta bucurie!
Boxerii sînt de asemenea  mari amatori de exuberanțe.
Astfel de manifestări pot însă speria persoanele străine,
pot provoca accidente copiilor și mai întotdeauna duc
la murdărirea hainelor și paltoanelor.
Foarte important este modul în care un cîine va fi
dezvățat de acest lucru.
Dacă îl lovim peste bot sau îl certăm, el va asocia
pedeapsa de ideea că nu trebuie să se bucure cînd îi
vine stăpînul acasă, ceea ce nu este bine.
Cum trebuie deci procedat?
Cea mai bună metodă este ca la apropierea de el, atunci
cînd de bucurie se repede la noi pentru a fi mîngiat,
să-i comandăm ,,șezi!”, să așteptăm ca el să se supună
dispoziției, după care să ne aplecăm spre el și să îl
mîngîiem.
În felul acesta i se stăvilește elanul și noi sîntem cei
ce ne apropiem de el pentru a-l saluta.
Foarte repede poate fi dezobișnuit dacă în clipa cînd
sare cu labele pe noi, ridicăm genunchiul sau îl
călcăm ușor pe picioarele din spate.
Însățim gestul de comanda ,,stai jos!” sau ,,șezi!”.
Se mai obișnuiește ca, anticipînd momentul contactului,
să ne lăsăm jos pe vine luîndu-l de piept și camandîndu-i
să stea jos.,,Cerșitul” la Masă și Acceptarea Hranei de la Străini
,,CERȘITUL”LA MASĂ ȘI ACCEPTAREA HRANEI DE LA STRĂINIÎn ceea ce privește atitudinea cîinelui în timpul mesei
stăpînilor, vom insista în mod deosebit deoarece aici
se produce una din cele mai frecvente greșeli de educație.
Fiți deci intransigenți și nu oferiți sau nu permiteți să
i se ofere cîte o bucățică în timpul mesei, oricît de greu
vă va veni.
Mai toți cîinii sînt lacomi și le place să se îndoape; micile
cadouri vor îngrășa cîinele care astfel va suferi la bătrînețe.
Dincolo de aceste considerente, năravul urît ne va deranja
mesele ( mai ales cele cu oaspeți ), cîinele pus brusc la
respect ajungînd chiar să fure de pe masă.
Așa că, din prima clipă, evitați ca el să fie nemîncat atunci
cînd serviți masa.
Dacă ora lui de hrănire este alta, este mai bine să nu
asiste la masa oamenilor.
Singurul prilej cînd cîinele poate primi o bucățică în plus
față de orele lui de masă este numai ca recompensă în
perioada de educare.
Dacă nu doriți ca străinii să vă poată ademeni cîinele,
nu lăsați pe oricine să-l cheme, să-l mîngîie și, mai ales,
să-i dea de mîncare.
Deseori sau produs otrăviri din cauza diverselor alimente
puse de ,,binevoitori” pe jos.
Pentru a evita acest gen de accidente trebuie să învățați
cîinele ca la comanda ,,nu e voie!” să nu se atingă de
mîncare nici în casă decît după autorizare, iar de cea din
parcuri sau de pe străzi, niciodată.
De asemenea să nu accepte de la nimeni nici un fel
de aliment.
Comanda ,,fui!” sau ,,nu e voie!” trebuie să fie bine
cunoscută de cîine, reprezentînd o interdicție absolută,
sub aspră sancțiune.
Tehnica dresării în acest scop constă fie în folosirea
unor bucăți de carne puternic piperate sau date cu boia,
fie prin ademenirea de către altcineva cu o bucățică,
pentru ca apoi, în momentul în care vrea să apuce, să
fie lovit scurt peste bot ( cu grijă însă și nu peste nări ).
Pentru ca să nu mănînce de pe jos, cîinele mai poate
fi dresat și cu ajutorul a 2 - 3 capcane de șoareci, prin
dreptul cărora este trecut cu lesa și care i se închid
peste bot în momentul cînd încearcă să ia bucățica.
El este îndepărtat imediat după exercițiu, iar amplasarea
capcanelor trebuie să o facă altul decît stăpînul al
cărui miros simțindu-l îl poate dezorienta.


Obiceiurile Proaste ale CîinilorOBICEIURILE PROASTE ALE CÎINILOR


De regulă proastele obiceiuri sînt cele cu care noi
l-am învățat pe cîinele nostru.
Fiindcă, dacă i s-a permis să se urce în pat și pe
fotolii, înseamnă că are voie să facă acest lucru; sau
dacă i-am oferit cîte o bucățică de la masa noastră
și ulterior ne-o va cere chiar el, nu trebuie să ne
minunăm de cît este de prost crescut.
De aceea este bine ca încă de la început să decidem ce
nu dorim să facă în casă cîinele nostru, iar instruirea lui
să fie făcută în acest sens, cu perseverență, calm și
fermitate, fără a permite nici un fel de abateri pentru a
nu-l dezorienta.
În scurtă vreme se va obișnui cu o purtare corectă.

Cîine zgomotos.
Singurătatea este prost suportată de către unii cîini, își
manifestă neliniștea și frica prin lătrături sau chiar urlete,
fapt extrem de neplăcut în cazul apartamentelor în
blocuri, hoteluri etc.
Un cîine care are nevoie știe să latre este foarte util
( dacă a sunat cineva, a introdus o cheie în ușă sau a
intrat în casă un necunoscut sau musafir ), dar unul care
o face aproape permanent și provoacă supărări vecinilor
trebuie imediat dezvățat.
În majoritatea cazurilor, manifestările de mai sus se datoresc
lipsei de preocupare a stăpînului, atunci cînd cățelul a fost mic.
Educația în acest domeniu se face în felul următor: stăpînul
se preface că pleacă de acasă, fără a se îndepărta prea mult
de ușă, pentru a auzi ce se petrece.
Deîndată ce aude manifestările zgomotoase ale cîinelui
revine și îl ceartă cu asprime pronunțînd magicul ,,nu e voie!”,
aplicînd eventual clasica corecție cu ziarul înpăturit și
punîndu-l la colț.
Apoi pleacă din nou și repetă manevra dacă este cazul,
pînă ce animalul va asocia nemulțumirea manifestată
de stăpînul său și bătaia de comportarea lui nedisciplinată.
Se va obișnui astfel să aștepte fără să facă zgomot în casă
și nu va mai lătra.
În curte, lătratul fără întrerupere ( cu sau fără motiv ) este
de asemenea un obicei prost.
Cîini fricoși, lipsiți de curaj sau cei excesiv de nervoși au
asemenea manifestări.
Evident că astfel de porniri nu trebuie tolerate, deoarece
provoacă neplăcerile vecinilor și pot duce la conflicte.
Este normal ca un cîine să avertizeze prin una-două
lătrături apropierea unui străin, intrarea în curte a cuiva,
dar după ce ne-a atras atenția trebuie să înceteze.
Prin comanda ,,liniște!” sau ,,taci!” rostită energic,
el va fi calmat.
Educația de Bază Partea A-V-AEDUCAȚIA DE BAZĂ PARTEA A-V-A

1. A aștepta.
2. A lătra la comandă.
3. A da laba.
4. A sta sluj.


1. A aștepta.
Cîinele poate fi învățat să-și aștepte stăpînul în fața
magazinelor.
Pentru aceasta, îl atașați cu lesa în fața magazinului,
neapărat într-o poziție din care poate să vadă unde
ați intrat și îi comandați ,,șezi” și ,,așteaptă!”, mîngîindu-l
ușor și apoi intrați în magazin.

2. A lătra la comandă.
Deși nu este absolut necesar, el poate fi deprins în felul
următor : concomitent cu unele acțiuni de lătrat spontane
ale cățelului în casă sau la plecare la plimbare ( pusul lesei )
sau la acordarea mesei ( cere zgomotos castronul ), îl vom
încuraja spunînd ,,dă glas!” sau ,,latră!”, deschizînd și
închizînd pumnul în fața lui, semnal ce ulterior poate să-l
înlocuiască chiar pe cel acustic.
Cu timpul, cîiinele va executa la comanda lătratului, dar
bineînțeles că va trebui să știe să și tacă imediat ce îi veți
cere acest lucru.

3. A da laba.
Pentru a-l ajuta să dea laba se procedează astfel :
se ridică laba dreaptă a cîinelui ce se găsește în
poziția  ,,șezînd” și se pronunță expresia ,,dă laba!”.
Prin repetarea și recompensare va ajunge să ridice
singur laba la auzul comenzii.

4.A sta sluj.
Pentru a învăța un cîine să stea sluj, se pornește de
la poziția ,,așezat” î colțul unei încăperi și i se
ridică picioarele din față concomitent cu ademenirea
lui cu o bucățică de zahăr plimbată în fața nasului.
Pronunțați cuvîntul ,,sluj!” sau ,,fă frumos!”.
El poate fi dresat să stea cu bucățica de zahăr pe nas
pînă în momentul în care i se dă permmisiunea să
o mănînce.
Acest gen de exhibiții, trebuie s-o spunem, nu face
parte din educația de bază, nici din dresajul specializat,
poate cel mult să fie un număr de circ.Unde Sun Pentru Relații Clienții și Alte Numere Digi, Vodafone, Telekom și Orange
Digi ( Rds Rcs )
Unde sun pentru a afla cost control să știi oricînd
cît ai de plată.
Trimite un sms la 700 gol dar îi bagi un ( ,. ) ca să
poți trimite smsul.
Unde sunăm pentru a ne informa despre abonamente
noi, sau cele actuale.
număr business           tel 0314006500
număr persoane fizice tel 0314004600
Informații clienți existenți
pentru clienți existenți număr tel 0314004401
asistență tehnică internet digi tel, digi tv, cablu tel 0314004414
asistență tehnică digi tv satelit tel 0314004000
asistență tehnică digi net, digi mobil tel  *777 de pe mobil
mobil tel 0314007777 ( din orice rețea )

Digi mobil Spania tel 0314006422
Digi mobil Italia tel  0314074077

Abonamente Digi mobil
Abonamente telefoane mobile noi
Contul meu Digi


Vodafone
La acest număr poți rezolva orice solicitare cu robotul Andreea
*222 este gratuit din rețeaua vodafone
Sau din orice altă rețea vodafone din țară sau roaming
tel 0372.022.222 este gratuit din rețeaua vodafone cu
tarif normal din alte rețele, este gratuit în rețeaua vodafone în
țară sau roaming


Pentru internet și date sau vodafone tv *777 de pe mobil
sau tel 0372.027.777 gratuit din rețeaua vodafone,
cu tarif normal din alte rețele, și taxabil din roaming.

Orice solicitare legată de plata unui abonament la vodafone
*224 de pe mobil și tel 0372.022.244 este gratuit în rețeaua
vodafone, cu tarif normal din alte rețele, taxabil din roaming.

*221 la ceast număr poți suna dacă ești administratorul

unui cont de persoană juridică. 

este gratuit în rețeaua vodafone.


Număr de urgență la acest număr se poate solicita blocarea
sau deblocarea unui număr vodafone și codul puk *228
de pe mobil și din rețeaua vodafone cu tarif normal din
alte rețele, apel taxabil din străinătate/roaming
tel 0372.022.258

*555 relații clienți
număr cu acces rapid la operator, non stop.
( apel taxabil cu 0,65 euro pe apel, tVA inclus indiferent de
durata apelului.
Taxarea începe imediat după mesajul informativ cu
privire la cost apel ).

Abonamente vodafone

Cartela vodafone

Internet


Orange

Serviciu clienți tel 300
Zilnic între 08: - 21:00 apel gratuit pentru abonați orange.
Și la numărul 0374 300 300 apel cu tarif normal

Serviciul suport clienți tel 401 acces direct la operator
apel taxabil 0,14 euro/minut TVA inclus.

Serviciul clienți în limba maghiară tel 474 de luni
pînă vineri 08:00 - 16:00.
Apel gratuit pentru clienți abonați orange 0744940474
Pentru clienți PrePay sunt gratuit primele 2 apeluri,
( efectuate într-o lună ).
Începînd cu al 3-lea apel din acest interval va fi taxat
cu 0,55 euro credit/apel.

Tel 228 Serviciul clienți pentru persoane cu dificiențe de auz.
Acces gratuit la operator în fiecare zi, între 08:00 - 20:00
Asistență prin sms dedicată exclusiv clienților cu dificiețe
de auz, nu pot accesa în roaming.


*100# Self care

Abonamente Orange

Internet Orange

Televiziune Orange


Telekom


Tel 1234 din rețeaua telekom fix și mobil, sau
tel 021 404 1234 și 0766 12 1234 tarif standard
din orice rețea.

Trimite un sms gratuit 1515 însereaza în sms ,.
o literă număr orice pentru a putea trimite sms-ul.

Sună la 1234 și te identifi cu numărul de telefon
în meniul principal apeși tasta 2 pentru plăți facturi
și apoi tasta 3 pentru info cost.
Pentru a afla creditul pentru cartela telekom
*100# sau *134# de pe mobil

Tv telekom

Internet telekom

Factură telekom

Alte servici telekom
Educația de Bază Partea A-IV-A
EDUCAȚIA DE BAZĂ PARTEA A-IV-A


1. Aport.
2. A sări


1. Aport.
Dacă intenționăm să dresăm cîinele pentru ,,aport”
și dorim să dea drumul obiectelor ce ni le aduce, nu
 este bine ca atunci cînd este mic să favorizăm joaca
cu cîrpe sau ciorapi de care el să tragă de o parte, iar
noi de cealaltă.
Pentru aport se folosesc cuvintele ,,aport!” sau
,,adu aici!”, combinat cu ,,dă drumul!” în clipa cînd
a ajuns în fața dresorului.
Ca să dea drumul, cîinelui i se oferă concomitent
o recompensă, fără de care, la început nu va consimți
să execute comanda.
Pentru dresajul aportului este indicat un obiect din
lemn ( asemănător halterelor mici folosite în casă
pentru gimnastică ), cilindric, de circa 20 cm lungime
și de 3 cm diametru, cu marginile ca două roți de car
rotunde ca mingile de tenis.
Se pornește de la poziția ,,stînd”; i se arată obiectul și
apoi se îndepărtează treptat pînă ce este pus jos la circa
1-2 metri.
După această operațiune cîinele este scos din lesă,
lăsat să meargă la obiect și să-l ia în gură.
Chemat de stăpîn, el va trebui să se așeze în fața lui
cu obiectul în gură.
La comanda ,,dă drumul!” sau ,,pune jos!” i se ia din
gură obiectul respectiv, fiind și recompensat cu puțin
zahăr sau biscuit.
Nu faceți antrenamente de aport cu obiecte dure:
pietre, cărămizi, metal etc., deoarece veți vătăma
dinții cîinelui.
Cîinii adulmecă din instict urmele și caută să găsească
obiectul sau urma pierdută.
O astfel de căutare trebuie însoțită de comandă ,,caută!”,
ajungîndu-se astfel deprinderea căutării la comandă.

2. A sări.
Cîinele poate fi dresat să sară peste obstacole de înălțimi
potrivite, făcînd mișcare la început cu el, cu lesa, într-o
ușoară alergare.
Se începe cu obstacole mici de 30 - 40 cm și pe măsură
ce se obișnuiește, se ridică înălțimea.
Comanda este ,,hop!” sau ,,sări!”.