Factorii Care Pot Determina Unele Degradări Ale Produselor Cosmetice ( Microorganismele )FACTORII CARE POT DETERMINA UNELE DEGRADĂRI ALE PRODUSELOR COSMETICE ( MICROORGANISMELE )


Microorganismele pot modifica aspectul, gustul, mirosul,
consistența și omogenitatea preparatelor cosmetice, conducînd
astfel la inutilizarea produsului respectiv.
Majoritatea preparatelor cosmetice conțin apă, care constituie
un mediu favorabil pentru microorganisme.
Viteza cu care microorganismele se dezvoltă și varietatea reacțiilor
pe care le provoacă conduc la necesitatea preîntîmpinării apariției
lor în produsele cosmetice în timpul preparării, cît și în perioadele
de păstrare și de folosire a lor.
Preparatele cosmetice contaminate cu microorganisme por
provoca iritații și infecții mai ales cînd pielea pe care se aplică
este lezată.
Sursele de contaminare sînt :
- apa folosită la preparare, vasele în care se păstrează
produsele finite, grăsimile, cerurile, uleiurile care pot conține
o mică cantitate de microorganisme ;
- grăsimile rîncede pot nu numai să schimbe mirosul și culoarea,
dar sînt și iritate ;
- alte materiale ca : gumele, plantele care sînt frecvent contaminate
de o mare varietate de fungi și bacterii ;
- aerul, ambalajele în care se păstrează substanțele ( sacii, cutiile )
și chiar mîinile preparatorului pot fi purtătoare de microorganisme.
Deci la prepararea unui produs cosmetic, trebuie să luăm toate
măsurile corespunzătoare, necesare asigurării unui produs de calitate
prin evitarea alterărilor provocate de mocroorganisme.
Se va asigura o curățenie perfectă, deoarece contaminarea poate
avea loc fie prin greșeli de manipulare, fie printr-o curățenie
necorespunzătoare.
Instalațiile tehnice trebuie să fie curățate și dezinfectate, iar în
cazul în care preparăm singure, toate ustensilele să fie folosite
în stare de perfectă curățenie.
De aceea, pentru preîntîmpinarea alterărilor provocate de
microorganisme se folosesc substanțe conservante care au acțiune
bactericidă ( de distrugerea a microorganismelor ) sau bacteriostatică
( inhibă numai dezvoltarea microorganismelor fără să le distrugă ).
De multe ori conservantul este considerat nu numai agent
antimicrobian, ci și stabilizant, iar în ultimul timp se face din ce
în ce mai mult diferențierea dintre conservanți, ca agenți
antimicrobieni, și stabilizanți care intervin în menținerea calității
preparatului prin protecția față de agenții fizico-chimici.
Dăm cîteva exemple de conservanți ca agenți antimicrobieni,
folosiți mai des la prepararea produselor cosmetice :
- esterii acidului p. hidroxibenzoic ( p. hidroxibenzoat de metil,
etil, propil ) care sînt foarte des folosiți separat sau în amestec,
în proporție de 0,1-0,2% ;
- compuși cuaternari de amoniu ( clorură de benzetoriu, clorură
de benzolconiu, bromură de cetiltrimetilamoniu etc.).
Se folosesc în produse pentru curățirea părului, în pudre
pentru copii, în creme și loțiuni, în produse igienice pentru femei ;
- clorhexidina se folosește în pudrele pentru copii, în apele
de gură etc. ;
- hexaclorofen - se folosește în săpunuri, ape de gură, paste
de dinți, șampoane, preparate pentru copii ;
- derivațți fenil-mercurici ( acetat și azotat fenil-mercuric ).
Condițiile care trebuie să le îndeplinească acești conservanți sînt :
- să fie activi în concentrații mici ;
- să nu aibă efecte toxice sau iritante asupra pielii și mucoaselor ;
- activitatea antimicrobiană nu tebuie să fie influențată de
celelalte componente ale produsului ; formulele moderne
conțin astăzi multe substațe, care însă nu trebuie să reacționeze
între ele ;
- să nu aibă acțiune corozivă asupra recipientelor în care vor
fi păstrate preparatele finite ;
- să nu aibă miros sau culoare.
În vederea asigurării unui produs corespunzător, în industria
cosmetică ingredientele se verifică microbiologic ( apa,
substanțele de origine naturală ), la fel și vasele ; se determină
pH-ul fazei apoase care poate influența stabilitatea conservanților ;
se analizează influența cantităților de apă și ulei din formula
asupra conservanților folosiți ; de asemenea, se ține seama că
mulți conservanți au posibilitatea de a pătrunde prin piele ți
mucoase și să afecteze funcțiile ficatului, rinichiului etc.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.