Rugăciunea Văduvei
RUGĂCIUNEA VĂDUVEIDoamne Dumnezeul meu! După voia Ta
cea nepătrunsă de mintea omenească, ai
chemat la Tine pe soțul meu. 
La cine însă voi căuta mângâiere decât numai 
la Tine, Cel ce ești Apărătorul și Sprijinitorul 
cel Atotputernic al văduvelor și Părintele Cel
Atotbun al orfanilor? 
Ajută-mi ca unei neputincioase, hrănește-mă
ca pe o sărmană, și mă întărește a face în
toate voia Ta, cea atotsfântă.
În Tine, Preabunule Stăpâne, pun toată
nădejdea mea; ascultă smerita mea rugăciune
și-mi ajută a spori în tot lucrul bun, folositor
și bineplăcut Ție.
Ajută-mi, Doamne Dumnezeule, a face întru
toate voia Ta în toate zilele vieții mele și să
te preamăresc pe Tine și pe Unul-Născut Fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cu Care 
împreună bine ești cuvântat, cu Preasfântul,
Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.