Rugăciunea Preasfințitului Eramei (Schimnicul) Către Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

RUGĂCIUNEA PREASFINȚITULUI EREMEI ( SCHIMNICUL ) CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMONO, Mare Mucenice și Tămăduitorule Pantelimon!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și nu lăsa să
rămână în noi bolile trupești și sufletești de care
suferim.
Vindecă bolile pricinuite de patimile și păcatele
noastre.
Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească
și sufletească - tămăduiește-ne pe noi, Sfinte 
Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de dorințe și împătimire, de 
lucrurile trecătoare pământești - tămăduiește-ne 
pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem, o Sfinte Pantelimon...
Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea
mântuirii, pentru păcatele, neputințele și pentru
datoriile noastre - tămăduiește-ne pe noi, Sfinte
Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de ținere în mintea noastră
a răului, de mânie, de ură, de tulburare - 
tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
O, Tămăduitorule a Sfântului Munte Athos și
a întregii lumi!
Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, 
îngâmfare, preamărire, de rând cu nemernicia
și netrebnicia noastră - tămăduiește-ne pe noi,
Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de multe și felurite căderi
în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea
cea fără de saț, în nereținere, în desfătare -
tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de
prea multă vorbire, de vorbire deșartă și de cea
săvârșită cu judecată - tămăduiește-ne pe
noi, Sfinte Pantelimon.
O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochii noștri de
privirile păcătoase...
Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor
deșarte, a cuvintelor rele, defăimătoare.
Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârșirea
rugăciunii și spre fapta cea de milostenie -
tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic
spre Biserica Domnului, dar care ușor se
îndreaptă pe căi rătăcite și spre locuințele
acestei lumi.
Dar cel mai mult ne dor limba și buzelor noastre
de rostirea cuvintelor zadarnice, deșarte, urâte,
de nerostirea cuvintelor de rugăciune de laudă
sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu neluare
aminte și fără de pricepere - tămăduiește-ne, o,
Milostive!
Tot trupul nostru este bolnav:
- Bolnavă este mintea noastră și lipsită de
înțelegere, înțelepciune și cugetare.
- Bolnavă este voința noastră, care se întoarce
de la lucrurile sfinte și se îndreaptă spre lucruri
stricăcioase, dăunătoare nouă și neplăcute Lui
Dumnezeu.
- Bolnavă este închipuirea noastră, care nu dorește
și nu este în măsură să conștientizeze atât moartea
și suferința veșnică a păcătoșilor, cât și fericirile
Împărăției Cerești, mânia Domnului, patimile Lui
Hristos pe cruce, răstignirea Lui.
O, Sfinte Pantelimon, tămăduiește-ne.
- Ne doare totul în noi.
- În neputință este sufletul nostru cu toate puterile
și priceperile lui.
- În neputință este trupul nostru cu toate mădularele lui.
Tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul
cel fără de arginți, Doctorul cel mult iubitor și slugă
a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor și neputințelor, ci 
tămăduiește-ne cu puterea Harului tău și vom lăuda
Preasfânta Treime: pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul
Duh, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care
te trimite spre slujire bolnavilor și vom mulțumi 
harului tău purtător de vindecare în veci. Amin.         
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.