Rugăciunea Credincioșilor ce se Căsătoresc
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR CE SE CĂSĂTORESCStăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru,
sfințitorul nunții celei de taină și
preacurate, păzitorul nestricăciunii și
chivernisitorul cel bun al celor lumești,
Cel ce dintru început ai zidit pe om și
l-ai pus, ca pe un împărat, peste făpturile
Tale și ai zis: Nu este bine să fie omul
singur pe pământ, să-i facem ajutor;
pentru aceasta ai rânduit să lase omul pe
tatăl său și pe mama sa și să se unească
cu soția sa ( soțul său ) și să fie amândoi
un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat,
omul să nu-i despartă.
Însuți Stăpâne, trimite darul Tău ceresc peste
mine nevrednicul robul Tău ( roaba Ta ) și
binecuvintează căsătoria pe care astăzi o
întemeiem înaintea feței Tale.
Curățește toate păcatele mele, iartă-mi
fărădelegile, dezleagă-mi toate greșelile cele
de voie și cele fără de voie; unește gândurile,
cugetele și inimile noastre în dragoste nefățarnică
și în credință nestrămutată, îndreptează-ne
pașii pe căile Tale, pentru ca pururea să
împlinim voia Ta cea sfântă.
Umple casa noastră de toate bunătățile,
dăruiește-ne copii buni și ne învrednicește
ca împreună să petrecem viețuire fără
prihană, să sporim în tot lucrul bun și
bineplăcut Ție, să plinim cu inima curată
poruncile Tale și să lăudăm și să preamărim
preacinstitul și de mare cuviință numele
Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.