Rugăciune Pentru Vrăjmași
RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAȘIDoamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci,
Care de bună voie ai primit moartea pe cruce
pentru mântuirea neamului omenesc și ca un
mielușel fără de glas împotriva celui ce-l înjunghie,
așa nu Ți-ai deschis gura; căci pe crucefiind
răstignit între cei doi tâlhari și batjocoririle de
la cei potrivnici primind, spre cer Ți-ai ridicat
ochii și cu bunătate Te-ai rugat:
,,Părinte! iartă-le lor, că nu știu ce fac”.
Tu Doamne, ne-ai învățat să nu stăm împotriva
celui rău și ai zis: ,,De te va lovi cineva peste
obrazul cel drept, întoarce-l și pe cel stâng”.
Asemenea Tu ne-ai poruncit zicând: ,,Iubiți
pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce
vă blestamă, faceți bine celor ce vă urăsc și
rugați-vă pentru cei ce vă rănesc și vă prigonesc,
ca să fiți fii ai Părintelui vostru Cel din ceruri,
căci El răsare soarele Său peste cei buni și
peste cei răi, și plouă peste cei drepți și peste
cei nedrepți”.
Tu Însuți întru tot bunule Împărate, caută la
mine nevrednicul robul Tău, și dă-mi tărie, ca
să nu mă mânii împotriva vrăjmașului meu și
să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci
,,numai al Meu este a răzbuna”, grăiește Domnul;
iar nouă, făpturilor celor după chipul și asemănarea
Ta, ne-ai poruncit Tu Însuți ,,ca să nu apună
soarele peste mânia voastră”, și daruri la sfintele
Tale altare să nu ducem până nu ne vom fi
împăcat mai întâi cu cei în neînțelegeri cu noi!
Tu deci, Care în luminoasa și sfânta rugăciune
,,Tatăl Nostru”, ne înveți să ne rugăm zicînd:
,,Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi
iertăm greșiților noștri”, ajută-mi mie, Doamne,
ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine
celor ce mă urăsc, celor ce mă rănesc și celor ce
mă prigonesc.
Dă-le, Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea,
ca să Te cunoască pe Tine și poruncile Tale,
curățește-le inima și o înmlădie, ca să-și vadă
greșelile și să se căiască de nedreptățile lor!
Nu-i lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire și în păcat!
Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă
și să se mântuiască și să fie vii întru împărăția Ta!
Iar mie, Stăpâne, dăruiește-mi duhul curăției, al
gândului smerit, al răbdării și al dragostei, pentru
ca în pace și cu bucurie pururea să grăiesc către
Tine unele ca acestea: ,,Iartă-ne nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”.
Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.