Rugăciune Pentru Răposați
RUGĂCIUNE PENTRU RĂPOSAȚIPomenește Doamne, pe cei ce întru
nădejdea învierii și a vieții celei ce
va să fie adormit, părinți și frați ai
noștri, și pe toți cei care întru dreapta
credință s-au săvârșit și iartă-le lor
toate greșelile, pe care cu cuvântul
sau cu lucrul sau cu gândul le-au
săvârșit și-i așează pe ei Doamne, în
locuri luminoase, în locuri cu verdeață,
în locuri de odihnă, de unde a fugit toată
durerea, întristarea și suspinarea și
unde cercetarea feței Tale veselește
pe toți cei din veac sfinții Tăi.
Dăruiește-le lor și nouă împărăția Ta
și împărtășirea bunătăților Tale cele
negrăite și veșnice și desfătarea vieții
Tale celei nesfârșite și fericite.
Că Tu esți învierea și odihna adormiților
robilor Tăi (N), Hristoase, Dumnezeul
nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și
celui fără de început al Tău Părinte și
Preasfântului și Bunului și de viață
făcătorului Tău Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.
Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele
adormiților robilor Tăi, unde nu este
durerea, nici întristare, nici suspin, ci
viață fără de sfârșit.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.