Rugăciune în Timp de Trăsnete, Fulgere și Grindină
RUGĂCIUNE ÎN TIMP DE TRĂSNETE, FULGERE ȘI GRINDINĂDoamne Atotputernice, Stăpânitorul și
Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule și
Duhule Sfinte, știm că am greșit la cer
și înaintea Ta și am mâniat bunătatea
Ta și merităm certarea Ta pentru păcatele
noastre.
Însă, știind iubirea Ta de oameni - că
precum este mărirea Ta, așa și bunătatea
și milostivirea Ta - cădem cu umilință 
la marea Ta Milostivire și Te rugăm pe
Tine, Cel ce nu vrei moartea păcătoșilor,
îmblânzește-Ți și-Ți întoarce groaznica
Ta mânie de la noi nevrednicii robii
Tăi și nu ne pierde cu dreptatea Ta 
pentru fărădelegile noastre.
Ci după obiceiul iubirii Tale de oameni
și după Părinteasca Ta milă, îmblânzește
și încetează groaznicul glas al tunetului
și al fulgerului Tău și ne miluiește pe noi,
că ne-am spăimântat foarte.
Oprește, Doamne, și stinge focul mâniei tale,
pornit asupra noastră; iar norii cei întunecați
și încărcați cu grindină, risipește-i degrabă
și-i gonește în locul pustii.
Iar nouă slugilor Tale, ne trimite ploie lină
și curată, numai cât este pentru trebuința
și roada pământului și spre folosul poporului Tău.
Așa, Stăpâne Doamne, cu puterea Dumnezeirii
Tale poruncește degrabă văzduhului să se 
liniștească, să se arate senin și curat, ca
bucurându-ne să mulțumim Ție, Preabunule,
Dumnezeul nostru.
Că bun și iubitor de oameni ești, și Ție
slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.