Rugăciune Către Sfântul Înger Păzitor
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ÎNGER PĂZITORSfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului
meu suflet și al vieții mele celei ticăloase,
nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te
depărta de mine pentru neînfrânarea mea.
Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi
stăpânească cu silnicie acest trup muritor.
Întărește mâna mea cea slabă și nepunticioasă
și mă îndreptează la calea mântuirii.
Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul
și acoperitorul sufletului și al trupului meu
celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am 
scârbit în toate zilele vieții mele și orice al
greșit în această zi.
Acoperă-mă în această noapte și mă păzește
de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii 
cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă
pentru mine către Domnul, ca să mă întărească
întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine,
robul Său, bunătății Sale. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.