Rugăciune Către Maica Domnului
RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUIPreasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu,
ceea ce ești singură Preacurată și cu sufletul
și cu trupul, ceea ce singură ești mai presus de
toată curăția și întreaga înțelepțiune și feciorie.
Ceea ce singură toată te-ai făcut lăcaș a tot
darului Preasfântului Duh și pe însăși puterile
cele fără de materie, fără de asemănare le covârșești
cu curățenia și cu sfințenia sufletului și a trupului.
Caută spre mine păngăritul, necuratul și întinatul
și cu sufletul și cu trupul cu întinăciunea împătimirii
vieții mele celei dezmierdate.
Curățește-mi mintea mea cea pătimașă, spală-mi
și îndreptează-mi gândurile mele cele rătăcite și
orbite.
Îndreptează-mi și povățuiește-mi simțirile mele.
Slobozește-mă de obiceiul cel prea rău și urât, care
de-a pururea, ziua și noaptea, mă tiranizează pe mine,
al necuratelor mai înainte prinderi în minte, și al
patimilor.
Oprește-mă de la tot păcatul cel cu lucrare, și îmi
dăruiește trezire și socoteală deslușitoare, întunecatei
și ticăloasei mele minți, spre îndreptarea greșelilor
și a căderilor mele. 
Ca de întunericul păcatului izbăvește-mă, să mă
învrednicesc a te slăvi, și a te lăuda cu îndrăzneală,
pe Tine cea singură adevărată, Maica a adevăratei
Lumini, a lui Hristos Dumnezeul nostru.
Că Tu singură, împreună cu Dânsul și printr-Însul,
ești bine-cuvântată, și proslăvită de toată zidirea,
cea văzută și nevăzută, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.