20 de Povețe Despre Felul Cum să te Porți în Sfânta Biserică și să Serbezi Duminica și Sărbătorile
20 DE POVEȚE DESPRE FELUL CUM SĂ TE PORȚI ÎN SFÂNTA BISERICĂ ȘI SĂ SERBEZI DUMINICA ȘI SĂRBĂTORILE1. Mai înainte de a merge la Sfânta Biserică
împacă-te cu toți cu care ești certat.

2. Lasă și tu din inimă și iartă tuturor celor ce
ți-au greșit cu ceva, ca și Dumnezeu să ierte.

3.Îmbracă-te într-o ținută, curată, dar modestă,
ba chiar smerită, știind că nu mergi la teatru, ci
ca să te rogi lui Dumnezeu cu umilință și cu
lacrimi pentru iertarea păcatelor tale.

4. Silește-te ca să duci un dar, măcar cât de mic:
lumânări, tămâie curată și un pomelnic pentru
a fi pomenit, tu și toți ai casei tale la Sfânta Liturghie.

5. Silește-te după putere ca să fii la sfânta Biserică
mai înainte de a se începe slujba, ca să ai timp să
te închini cu liniște pe la Sfintele Icoane și să poți
da din vreme și pomelnic spre pomenire.

6. Dacă din întâmplare ai sosit după începerea
slujbei, apoi stai liniștit la locul tău: ca să nu faci
tulburare și altora prin umblarea ta de acolo până
colo.
Această sminteală este mai mare păcat, decât binele
ce vrei să-l faci.
Pacea și desăvârșita liniște este de absolută trebuință.

7. Stând în biserică, nu privi în dreapta și în stângă,
căci aceasta te sustrage de la gândirea spre Dumnezeu.

8. Vorbirea în Biserică este un păcat foarte mare.
Nici tu nu te rogi și împiedici și pe altul, de a se ruga.
De aceea starea ta în biserică în loc să-ți fie de folos
și spre iertare, se va face ție spre osândă și păcat.

9. Urmărește cu mintea tot ce se citește și se cântă
și repetă și tu în minte, rugăciunile măcar cele mai
însemnate.

10. Silește-te ca în timpul slujbei să nu te abați cu
mintea la nimic pământesc, pentru ca măcar două
ceasuri din săptămână să trăiești și tu în adevărată
reculegere și rugăciune.

11. Când te închini, fă semnul Sfintei cruci complet
și cu luare aminte.
Făcând semnul sf. cruci în batjocură, înseamnă că
batjocorești pe Stăpânul ei în numele căruia te închini.
Mai de folos e să faci cruce o dată cum se cuvine
decât să fluturi de multe ori cu mâna fără să știi tu,
nici alții, ce voiești să faci;
Prin aceasta vei stârni râsul celor ce te văd și al
diavolului, făcând sminteală altora și ție îți va fi spre păcat.

12. Ascultă cu luare aminte toată slujba până la sfârșit.
Numai așa ți-ai făcut datoria deplină către sufletul tău.
După cum dai hrană îndestulată corpului tău toată
săptămâna, dă și sufletului tău măcar odată să se sature
de cuvântul lui Dumnezeu cel dătător de viață.

13. Sfânta Evanghelie, Apostolul și cazania sau predica,
ascultă-le cu luare aminte în așa fel, ca să poți spune și
tu altora despre folosul și învățătura ce ai luat din
cuprinsul lor.

14. Când se împarte sfânta anaforă, închină-te și pe
la Sfintele Icoane cu toată credință și smerenia cuvenită.

15. Când te închini icoanelor, sărută chipul Sfântului
la picioare, sau cel mult mâinile, iar nu la față.

16. Plecând din biserică mergi întins acasă, ferindu-te
de a te abate pe la cârciumi sau locuri unde se spun
palavre și vorbe nefolositoare.

17. După ce stai la masă și te odihnești puțin, apoi
citește cărți moral-religioase și meditează și te roagă.
Povățuiește pe toți ai tăi spre cele sufletești.

18. Dacă ai de unde, cercetează și bucură pe săraci
prin milostenie, cu bucate, cu haine, cu bani și din
toate darurile ce ți-a dat ție bunul Dumnezeu.
Asemenea și cu cuvinte bune povățuiește pe cei
neștiutori pe calea Domnului.

19. Dacă vei serba Duminicile și sărbătorile în cest
fel, vei avea pe Dumnezeu cu tine și-ți va ajuta și
va binecuvânta întreprinderile tale și te va bucură
în toată viața ta cu îndestulare, cu sănătate și cu
tot binele.

20. Dacă vei petrece viața ta așa, creștinește, apoi
la sfârșitul vieții tale vei dobândi și fericirea cea
veșnică, și cerească și deplină, pe care Dumnezeu
a pregătit-o tuturor celor ce-l ascultă pe dânsul.Scopul vieții tuturor creștinilor, este mântuirea; și
dacă o vei dobândi, destul este ție.
În acest caz, viața acesta îți va fi spre mărire și
fericire veșnică,, iar nu spre judecată și osândă.
,,Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și
Dreptatea Lui, și toate celelalte vi se vor adăuga vouă”.
(Mat.6.33).
Fii credincios lui Dumnezeu și Bisericii Sale, cât
vei trăi; și vei avea în viața aceasta tot binele iar în
cealaltă, vei dobândi cunună de mărire.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.