Rugăciunile Dimineții
RUGĂCIUNILE DIMINEȚII
Sculându-ne din somn către Tine 
cădem, Bunule, și cântareaa îngerească
stigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt
ești Dumnezeule, pentru rugăciunile
îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Din pat și din somn m-ai ridicat, 
Doamne, mintea mea o luminează,
inima și buzele mele le deschide ca să
Te laud pe Tine, Preasfântă Treime:
Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule,
pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi,
miluiește-ne pe noi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste Judecătorul va veni și
faptele fiecăruia se vor descoperi;
deci, cu frică să strigăm în miezul
nopții; Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule,
pentru Născătoarea de Dumnezeu, 
miluiește-ne pe noi.

Doamne miluiește ( de 12 ori ). Slavă...
Și acum...   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.