Rugăciunea Sf. Efrem Sirul în 3 Stări, Însățită de 3 Mătănii:

RUGĂCIUNEA SF. EFREM SIRUL ÎN 3 STĂRI, ÎNSOȚITĂ DE 3 MĂTĂNII:
Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii
de stăpânire și al grăirii în deșert, 
depărtează-l de la mine.
Iar duhul curăției, al gândului smerit,
al răbdării și al dragostei dăruiește-l
mie, slugii Tale.
Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi
să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc
pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii
vecilor. Amin.
Se face mărturisirea păcatelor în toate
zilele, în taină, odată cu rugăciunile
dimineții, sau separat:
Mărturisesc Ție, Domnului Dumnezeului
meu, Celui în Treime Sfântă slăvit și
închinat: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
toate păcatele mele, cele pe care le-am 
făcut în toate zilele vieții mele și în 
acestă noapte, cu lucrul, cu cuvântul, cu 
gândul, cu vedere, cu auzul, cu mirosul, cu
gustul, cu pipăirea și cu toate simțirile 
mele cele sufletești și trupești, cu care pe
Tine, Domnul Dumnezeul meu Te-am mâniat
și pe aproapele meu l-am nedreptățit.
Pentru acesta căindu-mă, vinovat stau înaintea
Ta și voiesc să mă pocăiesc.
Cu smerenie mă rog milostivirii Tale, 
iartă-mă și mă dezleagă de toate păcatele
mele, ca un Bun și Iubitor de oameni. Amin.
Hristoase, Lumina cea adevărată, care
luminezi și sfințești pe tot omul ce vine
în lume, să se însemneze peste noi lumina
Feței Tale, ca într-însa să vedem Lumina
cea neapropiată.
Și îndreptează pașii noștri spre lucrarea
poruncilor Tale, pentru rugăciunile 
Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților
Tăi. Amin.
Împărate Ceresc, pe credinciosul nostru
popor întărește-l, credința o întărește, pe
păgâni îmblânzește-i, lumea o împacă.
Sfânt lăcașul acesta bine îl păzește, pe 
cei mai înainte adormiți: părinții și frații 
noștri în lăcașurile drepților îi așează și pe
noi în pocăință și mărturisire ne primește, ca 
un Bun și de oameni Iubitori. Amin.     
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.