Rugăciunea Părinților Pentru Fii Lor

RUGĂCIUNEA PĂRINȚILOR PENTRU FII LOR


Doamne, Dumnezeul cerului și al
pământului, care cu înțelepciunea
Ta ai zidit pe om din țărână și ai
suflet în fața lui suflarea de viață, 
făcându-l om viu, viețuitor vremelnic
și veșnic; apoi, binecuvântându-l, ai
zis: ,,Creșteți și vă înmulțiți, umpleți
pământul și-l stăpâniți”; iar în Cana 
Galileei prin Unicul Tăi Fiu, Iisus
Hristos, ai binecuvântat nunta și prin
aceasta nașterea de fii și fiice, cu adâncă
umilință Te rugăm, ajută-ne cu Darul
Tău, totdeauna a ne împlini datoriile
noastre de părinți, în creșterea bună a
copiilor noștri.
Doamne, Dumnezeul milelor, miloștivete-te
spre noi și casa noastră și în marea Ta
bunătate varsă cu îmbelșugare Harul Tău
peste toții copiii noștri.
Milostivește-te, Doamne, spre noi și 
spre fiii noștri, pe care Tu ni i-ai daruit.
Mult milostive, Doamne, care dai hrană
păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor
pământului, Cel ce păzești floarea ce răsare
în mijlocul stâncilor, hrănește, crește și 
păzește cu bine și pe copiii noștri.
Ajută-ne, Doamne, să răsădim în ființa
lot tot ce-i bun și folositor pentru mântuirea
lor, și bineplăcut Ție, ca printr-înșii să
se preamărească Numele Tău cel Sfânt
și să facă cinste neamului și Sfintei 
Biserici.
Umple-i, Doamne, de înțelepciune,
luminează-le mintea și dăruiește-le priceperea
sfântă, care se pogoară de la Tine.
Apără-i pe ai de toate cursele vrăjmașilor,
văzuți și nevăzuți.
Poruncește îngerilor Tăi, ca totdeauna să
fie călăuzitorii și povățuitorii lor luminați, 
spre toate faptele cele bune.
Rugămu-ne Ție, Doamne, deschide mintea
lor ca să Te cunoască pe Tine, cât se poate
mai mult. Amin.  
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.