Rugăciunea de Vineri
RUGĂCIUNEA DE VINERI
Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel
dulce al sufletului meu, în această zi a
Răstignirii Tale, în care pe Cruce ai pătimit
și ai luat moarte pentru păcatele noastre,
mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt
cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele
cele multe.
Mă rog însă bunătății Tale celei nespuse,
să mă învrednicești cu Darul Tău, Doamne,
ca și eu să pot răbda patimi, pentru credința,
nădejdea și iubirea ce le am către Tine, precum
Tu, Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea.
Întărește-mă, Doamne, ca de astăzi înainte să
port Crucea cu bucurie și să am căință pentru
faptele, gândurile și voințele mele cele rele.
Sădește în inima mea întristare de moartea Ta,
ca să o simt precum au simțit-o iubita Ta Maică,
ucenicii Tăi si femeile purtătoare de mir, ce
stăteau lângă Crucea Ta.
Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să
se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai
făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite,
când s-au mișcat la Răstignirea Ta și mai vârtos,
cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit
și Ți s-a plecat, de l-ai pus în rai.
Dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui tău, Darul
Tău, precum atunci l-ai dat aceluia și-mi iartă
păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, și cu bună
întoarcere și căință mă așează împreună cu el în
rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce-mi ești.
Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și pentru
iubirea Ta de oameni, zic către dânsa: Bucură-te,
preacinstită Cruce a lui Hristos, pe care a fost
ridicat și pironit Domnul pentru mântuirea lumii!
Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai
ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea
păcatului! Bucură-te, drugul cel tare, care ai
sfărâmat ușile iadului! Bucură-te, cheie împărătească
ce ai deschis ușa raiului!
O, Hristoase al meu, răstignit, câte ai pătimit
pentru noi! Câte răni, câte scuipări și câtă
ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru
a ne da pildă de adevărată răbdare în suferințele
și necazurile vieții acestuia! și fiindcă aceste
ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre,
ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și
numai spre folosul nostru ne pedepsește în
această viață.
De aceea, rogu-mă Ție, Stăpâne, ca la necazurile,
ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi
înmulțești împreună și răbdarea, puterea și
mulțumirea, căci cunosc că neputincios sunt de
nu mă vei întări; orb de mă vei lumina; legat
de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face
curajos; pierdut de nu mă vei afla; sclav de nu mă
vei răscumpăra, cu bogata și Dumnezeiască Ta
putere și Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin
și o slăvesc, acum ți pururea și în vecii vecilor. Amin.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.