Rugăciunea de Sâmbătă
RUGĂCIUNEA DE SÂMBĂTĂ
Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu
Preadrept! Cunosc că păcatele sunt fără de
număr.
De aceea Te rog, în această zi, în care de Iosif
și de Nicodim fiind pus în mormânt, Te-ai
pogorât în iad cu Sfântul și îndumnezeitul
Tău suflet și de acolo ai depărtat întunericul
cu lumina Dumnezeirii Tale și ai adus bucurie
nespus de mare strămoșilor noștri, că i-ai
mântuit de robia cea cumplită și i-ai suit în rai.
Îngroapă păcatele și cugetele mele cele rele
și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu
se mai lupte cu sufletul meu.
Luminează întunecatul iad al inimii mele,
alungă întunericul păcatelor mele, și suie
mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta.
Așa, Doamne, primește umilita mea rugăciune
ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile
iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce
pironit între doi tâlhari, și de durerile Tale
cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu
ucenicii și cu mironosițele Te-au pus în
mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat
din morți și la înălțarea Ta Te-au văzut suindu-Te
de la pământ la cer, însoțit de Sfinții Tăi îngeri.
Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și cei răposați,
pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care
zic și eu, nevrednicul: O, fericiți slujitori ai
lui Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui,
ziua și noaptea pentru noi nevrednicii, care
pururea greșim cu nenumărate păcate!
Mijlociți pentru noi, să primim Darul și
ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm
a-l cere după cuviibță.
Nu încetați a vă ruga, pentru ca rugăciunile
voastre, păcătoșii să câștige iertare, săracii
ajutor, întristații mângâiere, bolnavii sănătate,
cei slabi la minte înțelepciune, cei tulburați
liniște, cei asupriți ocrotire și toți împreună
Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc,
spre slava lui Dumnezeu Celui în Treime
lăudat, Căruia i se cuvine cinste și închinăciune
în veci. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.