Rugăciunea de Marți
RUGĂCIUNEA DE MARȚIDoamne, Dumnezeul meu!
Osândit stau înaintea Feței Tale celei
Sfinte, și-mi mărturisesc nevrednicia,
neputința și sărăcia sufletului meu.
Pentru această mă rog Ție, o, Izvor
dulce și noianul îndurării, deschide
stavilele cerului și plouă asupra mea
bunătățile îndurării Tale, pentru ca să
pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl
și să curățesc sufletul meu de întinăciunea
păcatelor, cu căință tare și adevărată.
Și ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun
mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan,
către care zic: O, învățătorule al căinței
și mărite Proorocule, care ești mai mare
decât toți prooroci, precum însuși
Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta
Evanghelie, tu care ai arătat poporului
pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat
în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se,
tu care ai auzit glasul Părintelui Ceresc
și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel
pogorându-se peste El.
Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care
stai în cer înaintea Judecătorului veșnic,
și fă să se îndure de mine, căci ai multă
îndrăzneală la iubirea Lui.
Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat
și strică cugetele mele cele rele și mă
întărește să-mi petrec viața pe calea cea
bună a lui Dumnezeu.
O, Proorocule! Domnului, ca să le țin minte
și să le păzesc, până la sfârșitul vieții mele.
Și să stai lângă mine în ceasul morții mele,
să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu,
Dumnezeu.
Roagă-te încă și pentru toată lumea, ca
Dumnezeu să dea ajutor creștinilor, și
celor vii și celor răposați, să-i odihnească
de nevoile cele multe, să le dea toate
cele de trebuință și să-i învrednicească
Împărăției Sale. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.