Rugăciunea de Luni
RUGĂCIUNEA DE LUNI
Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință
recunosc și mărturisesc, că în toată ziua
păcătuiesc împotriva iubirii Tale Dumnezeiești.
Deci, astăzi, că este luni și începutul săptămânii,
mă rog cu umilință îndurării Tale celei mari:
iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie,
și-mi ajută să pun început bun și să port mai
multă grijă de sufletul meu, pentru care ai
răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire.
O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupu meu
și voința mea, rugându-te să fie voia Ta cu
mine,după bună plăcerea Ta.
Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în
această lume, iar nu în cealaltă viață.
Și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru
rugăciunile Sfintei Tale Biserici, și pe toți ne
învrednicește de slava Ta în Rai.
La aceasta pun mijlocitori pe sfinții Tăi
îngeri, către care zic: O, cereștilor slujitori și
păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și
vă mulțumesc, pentru ajutoru și călăuzirea
ce ne-o dați în toate zilele, nouă nevrednicilor
și păcătoșilor.
Izbăviți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți,
ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea
Dumnezeului meu!
Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea, stând
în jurul meu, și să duceți sufletul meu în cer, ca
să se închine măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă
să vă mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă
ce ați avut pentru mine și binele vostru să-l spun
cu glas neîncetat în veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.