Rugăciunea de Joi
RUGĂCIUNEA DE JOIDoamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul
lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi
ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi,
și cu mare umilință ai spălat picioarele lor
și ale ucenicului care Te-a vândut!
Apoi, luând pâine și vin în mâinile Tale cele
Sfinte și binecuvântându-le cu puterea Ta
cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuși Trupul
și Sângele Tău, cu care i-ai împărtășit,
zicând: ,,Luați, mâncați, acesta este Trupul
Meu... Și beți, dintru acesta toți acesta este
Sângele Meu, care pentru voi și pentru mulți
se varsă spre iertarea păcatelor”.
Cel ce tot în ziua aceasta, Te-ai înălțat la cer
și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl,
să împărățești împreună cu El în veci, ca Unul-
Născut Fiul Său preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi
și cele ale Sfîntului Nicolae, iartă păcatele
noastre, ale tuturor, ale celor vii și ale celor
răposați.
Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinți, ca să-mi
plâng păcatele.
Darul Tău cel curățitor, care a spălat picioarele
ucenicilor Tăi, să spele și să curățească inima
mea cea necurată și sufletul meu, ca așa, cu
vrednicie, cu curăție și cu umilință, să mă
împărtășesc cu Sfintele Tale Taine, acum și
în ceasul morții mele, iar în clipa despărțirii
sufletului meu de trup, cu bucurie să se suie
sufletul meu împreună cu Tine, și fără de nici
o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile
văzduhului, intrând în slava Ta cea cerească.
Ajută-mi, Doamne, ca să Te slăvesc și în veci
să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.