Rugăciunea de Duminică
RUGĂCIUNEA DE DUMINICĂZiua Duminicii îmi aduce aminte de
Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai
zidit lumea și ai răscumpărat pe om.
Ție, deci, Iubitorule de oameni, Doamne,
mă închin și-Ți mulțumesc pentru
Darurile cele mari ce ai făcut și le faci
tuturor făpturilor Tale.
Inima mi se bucură și se desfătează când
stau și cuget, cum că numai Tu însuși
ești Dumnezeu Atotsfânt, Atotînțelept,
Atotputernic, necuprins, încât, nici o
bunătate și nici o mărire nu-Ți lipsește.
Tu ești Unul Dumnezeu în Trei Fețe:
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu
adevărat și Te mărturisesc și Te slăvesc,
Ție mă închin și-Ți slujesc pururea,
cu toată inima și cu toată puterea.
O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi!
O, binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu,
mântuiește-ne de iad!
O, Duhule Sfintem dă-mi Darul și
acoperământul Tău!
Mult îndurare Stăpâne, Te rog, să ierți
păcatele mele cele multe, după mulțimea
îndurărilor Tale.
Mulțumesc din toată inima pentru
bunătățile de care mă învrednicești în
toate zilele, mai vârtos însă pentru
răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai
pedepsit după mulțimea păcatelor mele,
ci aștepți căința mea, ca un iertător
atotbun și îndurat.
Doamne, Iisuse Hristoase, dă-mi Darul,
ca să petrec bine creștinește în această
săptămână și să nu ai păcătuiesc Ție,
nici cu gândul, nici cu cuvântul și nici
fapta, întru slava și cinstei Învierii Tale
celei de a treia zi și a venirii Duhului
Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor.
Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău,
preabunule Stăpâne, ca să mă cunosc
pe mine, să mă căiesc de păcatele mele
și să mă îndepărtez cu mărturisire; iar
în ceasul morții să fiu pregătit, cuminecat
și cu inima curată, și să fiu aflat vrednic
de Împărăția Ta cea veșnică. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.