Rugăciunea Arhimandritului Sofronie Pentru Părintele Duhovnic

RUGĂCIUNEA ARHIMANDRITULUI SOFRONIE PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICDoamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu, care
pe desfrânata și pe tâlharul i-ai primit,, primește și
rugăciunea mea pentru robul tău, părintele meu 
duhovnic (Numele ) ales de Tine să poarte povara
păcatelor mele în fața Ta, așa cum Tu porți povara
lumii întregi în fața Tatălui Ceresc.
Iartă-i toate greșelile lui pentru dragostea și
jertfa stăruitoare, ca să pun început bun de pocăință
eu, oaia rătăcită.
Cercetează-l degrabă și vezi nevoile lui.
Vindecă-l de toată boala și întinăciunea trupească
și sufletească și de slăbiciunea firii celei căzute.
Izbăvește-l de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de
tot răul și ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele.
Sporește-i înțelepciunea, îndelunga răbdare, liniștea,
pacea și mulțumirea sufletească.
Înmulțește-i puterea, sporeștei-i blândețea și purtarea 
de grijă și împlinește toate cele de folos lui.
Dă-i minte luminată și pricepere sfântă care se
pogoară de la Tine, Împăratul Luminii.
Bine sporește în el Doamne și dăruiește-l sănătos,
îndelungat în zile, drept învățând cuvântul
adevărului Tău. Amin. ( Metanie )
Împărate Ceresc Mângâietorule, deschide stavila
cerului și plouă peste părintele meu duhovnic (N)
belșug de har și bogata milă.
Pogoară-Te asupra lui, odihnește în el pururea și
revarsă peste el mulțimea îndurărilor Tale. Amin. (Metanie )
Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău
Acoperământ pe robul tău, părintele meu duhovnic (N)
și roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască
pentru rugăciunile tale.
Izbăvește-l de toată ispita trupească și sufletească,
curăță-l, tămăduiește-l, întărește-l și sănătate
deplină dăruiește-i. Amin. (Metanie)
Sfinte Mare Proorocule Ioane Înaintemergătorule
și Botezătorule al Domnului roagă-te lui
Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe 
părintele meu duhovnic (N) pentru rugciunile tale.
Sf. Sfințite Mucenice Dorotei roagă-te Bunului
Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe
părintele meu duhovnic (N), pentru rugăciunile tale.
Cele nouă Puteri Cerești, Sfinților Români, 
mucenici și mucenițe, cuvioși și cuvioase,
Preacuvioșilor Părinți ai noștri și sfinții a căror
pomenire se face astăzi, împreună cu toții
sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu să miluiască           
și mântuiască pe părintele meu duhovnic (N)
pentru rugăciunile voastre.
Amin. Amin. Amin. (Metanii) 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.