Rugăciune Pentru un Binefăcător
RUGĂCIUNE PENTRU UN BINEFĂCĂTORDumnezeule al dragostei, Ție Îți sunt dator
a-Ți mulțumi pentru dulcele simțământ al
dragostei și ocrotirii de care mă bucur.
O, Cel ce ești Izvorul tuturor bunătăților,
revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale
peste robul Tău (N), binefăcătorul meu pe 
care inima mea îl cinstește și îl  iubește.
Apără-l de toate primejdiile ce înconjoară
viața muritorilor pe pământ.
Fă să răsară asupra lui totdeauna un soare
strălucitor, să risipească norii grijilor lu
suferințelor.
Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale.
Povățuiește pașii lui în căi drepte, în căile
mântuirii și ale fericirii.
Nu lăsa ca apăsătoarele suferințe să-i 
înnoreze fruntea și să-i amărască inima.
Nefericirile lui să nu facă a se pogorî lacrimi
în ochii lui și inima lui să nu fie jertfă întristărilor.
Fă ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasă
zi de primăvară și viața lui să se asemene unui
râu limpede și lin, ce curge prin grădini înverzite
și printre flori.
Iar dacă va fi amenințat de nefericire, fii apărătorul
și ocrotitorul lui, precum el este apărătorul meu.
Ori în ce parte va merge sau se va afla, umbrește-l
cu bunătatea și apărarea Ta.
Dă-i, Dumnezeul meu, toate plăcerile și toate
bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile 
tale și fac bine aproapelui lor.
Îngerul Tău cel bun să-l însoțească și să-l
păzească în toată viața lui; și după o viață
lungă, plină de binefaceri și fapte bune, să se
învrednicească a dobândi bunătățile cele
fără de sfârșit, gătite pentru toți ce lucrează 
virtutea. Amin. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.