Rugăciune în Toate Diminețile Când ne Sculăm Din Somn:

RUGĂCIUNE ÎN TOATE DIMINEȚILE CÂND NE SCULĂM DIN SOMN:
Deschizând ochii sufletului meu cu puterea
Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid
și ușa inimii mele, și precum m-am ridicat din
patul în care zăceam ca un mort; așa trebuie
să mă ridic din păcatul fărădelegii și al 
nemulțumirii, în care zac mort eu, leneșul.
Drept aceea Îți mulțumesc, Domnul meu, că
m-ai păzit întreg și viu în această noapte și 
mai vârtos, că n-am căzut în vreun păcat cu
Darul Tău.
Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina,
întru care pot vedea multe nestatornicii și
sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin
multe pricini ca să cad în păcate și în nevoi
de moarte.
Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi
vei ajuta Tu, care ești puterea mea? Pentru 
aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi
ajuți și să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru
ca aflându-mă împreună cu El, acesta mă va
păzi să nu cad în vreo greșeală și va face 
ca să-Ți fiu plăcut întru toate lucrurile mele.
Deci, de acum hotărăsc să nu fac nici un
lucru, care să nu fie spre bucuria Ta și
spre folosul meu.
Și pentru ca să pun început bun din începutul
acestei zile,
Îți depun Ție toate gândurile mele, toate
cuvintele mele, toate poftele mele și toate
lucrurile mele, pentru ca să le povățuiești
cu înțelepciunea Ta și să le tocmești după 
judecata dreptății Tale.
Și-Ți făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea 
nu se va mai despărți de voia Ta, numai să
mi se descopere.
Pentru aceasta Te rog să mă întărești în 
voința Ta ca un Prea Puternic, ca să păzesc
și să săvârșesc aceste făgăduieli ale mele,
spre cuvântarea de mărire a Împărăției Tale
și spre folosul sufletului meu. Amin.

Apoi, cu 3 închinăciuni:

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru,
Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la
Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la
Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul
nostru.  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.