Rugăciune După Sfârșitul Lucrului

RUGĂCIUNE DUPĂ SFÂRȘITUL LUCRULUI
Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ești
plinirea tuturor bunătăților, Ție Îți
mulțumesc pentru ajutorul și sporul
ce mi-ai dat la lucrul, pe care cu Harul
Tău l-am făcut astăzi.
Și acum mă rog Ție, Doamne, fă ca
lucrarea mea să-mi fie de folos.
Umplu de bucurie și de veselie sufletul
meu și mă mântuiește, ca un mult
milostiv și de oameni iubitor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Dumnezeule a toată milostivirea
și îndurarea, care ai nemăsurată milă,
nespusă și neajunsă iubire de oameni,
căzând acum către a Ta slavă, cu frică
și cu cutremur, aduc Ție mulțumire
pentru binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul robul Tău.
Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un
Domn, Stăpân și făcător de bine.
Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc
și cu smerenie mă rog nemăsuratei
și negrăitei Tale milostiviri, ca și de
acum înainte să-mi dăruiești faceri de
bine, ca să sporesc în dragostea de Tine
și de aproapele meu.
Izbăvește-mă de tot răul și necazul.
Dăruiește-mi liniște și mă învrednicește 
ca în toate zilele vieții mele, totdeauna,
mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și
să cânt cele preabune Tatălui și Fiului 
și Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.