Rugăciune de Călătorie

RUGĂCIUNE DE CĂLĂTORIEStăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel 
ce ești Calea, Adevărul și Viața, Care ai
Slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea
fraților săi, povățuindu-l pe el în Egipt și
cu binecuvântarea bunătății Tale ajutându-l,
l-ai făcut să sporească uimitor în toate.
Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu
Luca și cu Cleopa la Emaus și prin frângerea
pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai
făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, 
călătorește și acum cu Darul și cu 
Dumnezeiasca Ta binecuvântare cu noi, robii
Tăi (numele), care cu umilință ne rugăm Ție.
Și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobie, înger
pașnic, împreună-călător, iar călătoria și 
întoarcerea acelora cu pace și cu bună sporire
ai făcut-o, rugămu-ne Ție, trimite-ne și
nouă, îngeri pașnici, credincioși, îndreptători,
păzitori, ca și ne povățuiască pe noi după
voia Ta.
Izbăvește-ne pe noi de tâlhari și de toată
bântuiala vrăjmașilor ucigători de oameni,
păzește-ne viața noastră nevătămată și
sufletele curate de toată întinăciune ni le ferește.
Mișcările noastre sporește-le în bine, 
apucăturile îndreptează-ni-le și ne izbăvește
pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuții
și nevăzuții vrăjmași.
Izbăvește-ne de supărarea pricinuită de
oamenii răi și vicleni, de accidente, de vreme
rea și de toată reaua întâmplare.
Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și
Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic,
ca sprijiniți fiind, să nu ne abatem din 
calea poruncilor Tale.
Așa ne rugăm Ție, Împărate atotputernice,
și nepomenitorule de rău, Doamne, auzi-ne
pe noi smeriții, pentru bunătatea Ta și treci
cu vederea greșelile noastre.
Îmbogățește-ne pe noi cu Darul Tău și
plini de dânsul ne arată, împodobindu-ne
cu Dumnezeiasca Ta binecuvântare, cu mila
și cu bunătățile cerești și pământești, ca
astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine,
lăudând și binecuvântând bunătatea Ta
cea nemărginită.
Că a Ta este stăpânirea, împărăția,
puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.