Rugăciune Către Sfântul al Cărui Nume în Porți
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL AL CĂRUI NUME ÎL PORȚI
Roagă-te lui Dumnezeu pentru 
mine, Sfinte, plăcut al lui 
Dumnezeu (...), căci eu cu osârdie
alerg către tine, cel grabnic 
ajutător și rugător înaintea lui
Dumnezeu pentru sufletul meu.
Doamne miluiește ( de 40 de ori ).
Apoi rugăciunea aceasta:
Cel ce în toată vremea și în tot 
ceasul, în cer și pe pământ ești
închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule,
îndelung-răbdătorule, mult milostive
și mult milosârde; care pe cei drepți
iubești și pe cei păcătoși miluiești.
Care pe toți chemi la mântuire pentru
făgăduința bunătăților ce vor să fie.
Însuți Doamne, Iisuse Hristoase,
primește și rugăciunile noastre în
ceasul acesta și îndreptează viața
noastră spre poruncile Tale; sufletele 
noastre le sfințește, trupurile curățește,
cugetele îndreptează, gîndurile curățește
și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor
rele și al durerii.
Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri
ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți
să ajungem la unirea credinței și la
cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că 
binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te,
ceea ce ești cu Dar dăruită, Marie, Domnul
este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei și
binecuvântat este rodul pântecului tău;
că ai născut pe Mântuitorul sufletor noastre.
O! Preasfântă Doamnă Fecioară de 
Dumnezeu Născătoare, primește nevrednica
noastră rugăciune și ne păzește de moarte 
năprasnică și ne dăruiește pocăință înaintea
sfârșitului nostru. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită și prea nevinovată și Maica
Dumnezeului Nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii
și mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluiește (de 3 ori ).
Binecuvintează...
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților 
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.
 Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea,
Născătoare de Dumnezeu, primitoarea 
săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria
scârbiților și acoperitoarea necăjiților,
vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi
ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe
un străin.
Necazul meu îl știi: dezleagă-l precum
vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici
altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare
bună; ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu,
ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii
vecilor. Amin. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.