Rugăciune Către Sfânt Înger Păzitor

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNT ÎNGER PĂZITOR


 

Îngerul lui Hristos cel preasfânt, către
tine cad și mă rog, păzitorul meu cel
Sfânt, care ești dat mie de la Sfântul
botez spre păzirea sufletului și păcătosului
meu trup.
Iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile
mele cele rele am mâniat preacurata
lumina ta și te-am izgonit de la mine cu
toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile,
cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu 
trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de 
frați și cu ținerea de minte a răului, cu
iubirea de argint, cu desfrânarea, cu
mânia, cu scumpătatea, cu mâncarea
cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire,
cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile
cele rele și cu aprinderea spre desfrânare,
având deosebită voire spre toată pofta cea
trupească.
O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele
cele necuvântătoare nu o au!
Dar cum vei putea să cauți spre mine, sau
să te apropii de mine, cel necurat?
Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei
căuta spre mine, cel ce m-am încurcat
așa de rău în lucruri întinate?
Sau cum voi putea să-mi cer iertare petru
faptele mele cele amare, rele și viclene,
în care cad în toate zilele și nopțile și
în tot ceasul!
De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul
meu cel Sfânt, milostivește-te spre
mine păcătosul robul tău.
Fii mie ajutor și sprijinitor asupra pizmașului
meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și
Împărăția lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți
Sfinții; acum și pururea în vecii vecilor. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.