Rugăcinea Dimineții
RUGĂCIUNEA DIMINEȚIISculându-ne din somn fără de lene,
să ne depărtăm de așternut și îndată
întorcându-ne cu fața către răsărit, 
să ne închinăm de 3 ori cu mâna până
la pământ, zicând:
În Numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție Dumnezeul nostru,
Slavă Ție ( de 3 ori )  
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
adevărului, care pretutindeni ești și toate
le împlinești, Vistierul bunătăților și 
Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește 
întru noi și ne curățește pe noi de toată 
necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele 
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte 
fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântuui Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre.
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele 
noastre pentru Numele Tău.  

Doamne miluiește, Doamne miluește,
Doamne miluește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se
Numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta,
precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă
astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește
de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.