Psalmul 50
PSALMUL 50Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea
mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de
păcatul meu mă curățește.
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu
înaintea mea este pururea.
Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut,
ca să fii îndreptățit întru cuvintele Tale și să
biruiești când vei judeca Tu.
Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate 
m-a născut maica mea.
 Că iată, adevăru ai iubit, cele nearătate și cele
ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu ipsos și mă voi curăți, spala-mă-vei
și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie, 
bucura-se-vor oasele cele smerite.
Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate
fărădelegile mele șterge-le.
Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule,
și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru
ale mele.
Nu mă lepăda de la Fața Ta, și Duhul Tău
cel Sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh 
stăpânitor mă întărește.
Învață-voi pe cei fărădelege căile Tale și cei
necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele.
Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide și gura
mea va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jetfă Ți-aș fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima 
înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei bine voi jertfa dreptății, prinosul
și arderile de tot; atunci vor pune pe Altarul
Tău viței.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.