Crezul - Simbolul Credinței
CREZUL- SIMBOLUL CREDINȚEICred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor
tuturor și nevăzutelor,
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toții vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel
de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat
de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a
făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat
din Pont, a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii 
și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu 
Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a
grăit prin Prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească
Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.         


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.