Ce Este un Standard
CE ESTE UN STANDARDEl este descrierea caracterelor morfologice pe care trebuie
să le posede cîinele de rasă pură ce aparține rasei respective.
Aici se precizează detaliat, dar foarte concis, aparența
generală, principalele dimensiuni caracteristice, lungimea,
înălțimea, greutatea, forma capului, a ochilor și a urechilor,
membrele, felul părului și culoarea lui, coada și mișcarea.
Standardul mai conține uneori și înșiruirea celor mai
importante defecte ce apar la rasa respectivă.
El determină portretul-robot ideal al unei rasei.
Bineînțeles că în realitate nici un cîine nu poate să îndeplinească
la perfecțiune datele prevăzute în standard, ci doar să se
apropie de idealul lor, încadrîndu-se la limitele acestuia.
Standardele constituie etalonul după care se face arbitrarea
cîinilor la expoziții și aprecierea lor între chinologi.
Tocmai de aceea, este de datoria tuturor iubitorilor de cîini
de rasă și, în special, a crescătorilor, să contribuie prin preocuparea
lor permanentă la selecționarea exemplarelor cu calități superioare,
în vederea ameliorării descendenților și realizării unor subiecți
din ce în ce mai puri și mai apropiați de standard.
În unele standarde, în special în cele mai recente, pentru
ușurarea aprecierii cîinilor într-o expoziție, există și o tabelă
de puncte care repartizează dintr-un total de 10 de unități un
anumit număr de puncte fiecărei părți componente a standardului,
în funcție de importanța ei.
Un asemenea exemplu, imaginar, arată cam asfel :

- aparență generală     20 puncte
- cap                           15
- ochi                          10
- urechi                         5
- corp                          10
- membre                    10
- coadă                        10
- blană                         15
- mișcare                       5
---------------------------------------
Total :                       100                  

În prezent , la Federația Chinologică Internațională se
găsesc depuse un număr de 280 de standarde ale cîinilor
de rasă pură, aparținînd organismelor afiliate.
Ținînd seama că nu toate asociațiile chinologice fac parte
din F.C.I. ( de pildă S.U.A. nu este afiliată ), numărul
cîinilor de rasă pură este mai mare.
Deși probabil că mai toți știm, să reamintim aici că acei
cîini ce provin din ascendenți de rase pure diferite se numesc
 corcituri ( sau bastarzi ).
La aceștia se poate remarca de obicei cu ușurință din ce rase
se trag.
În mod nepotrivit deci se numesc tot corcituri cîinii de rasă
nedeterminată sau un amestec de diverse rase, care, corect,
sînt numiți de ,,rasă comună”.
Este bine să cunoaștem cîteva lucruri și depre Federația
Chinologică Internațională ( F.C.I. ).
Acest organism a fost înfințat în 1911, prin străduința primilor
5 membri fondatori care au fost asociațiile din Germania,
Austria, Belgia, Franța și Olanda.
Ea are sediul în Belgia și cuprinde în prezent 32 de membri
reprezentînd organizații naționale precum și 15 asociații afiliate
( din care cea mai importantă este Kennel-Clubul englez ) care,
deși fac parte din F.C.I., continuă să nu recunoască decît
propriile lor registre de origine și standarde.
Printre atribuțiile F.C.I. este și cea a organizării, cu concursul
membrilor, a expozițiilor chinologice internaționale.
Regulamentul potrivit căruia se face înscrierea diverselor rase
de cîini în expoziții prevede un număr de 4 categorii, iar
în cadrul acestora în diverse grupe este de fapt, cea folosită cu
mici excepții de nuanță drept clasificarea actuală oficială a
cîinilor de rasă pură și acceptată de toți membri F.C.I. deci și
de noi.
Cele patru categorii sînt următoarele:

1. Cîinii Ciobănești, de pază și Apărare
- grupa 1:    cîini ciobănești:
                    a. la care este impusă proba de lucru;
                    b. la care nu este impusă proba de lucru.

- grupa 2:     cîini de pază-apărare și utilitari:
                     a. la care este impusă proba de lucru;
                     b. la care nu este impusă proba de lucru.

2. Cîini de Vînătoare
- grupa 3: Terrieri
- grupa 4: Teckeli
- grupa 5: Gonitori sau copoi de vînat mare ( cerb, mistreț )
- grupa 6: Copoi pentru vînat mărunt ( iepure, vînat de vizuină )
- grupa 7: Cîini de vînătoare ( în afară de cei de rasă engleză )
               a. prepelicari
               b. limieri
- grupa 8: Cîini de vînătoare de rasă engleză:
               a. prepelicari
               b. retrieveri, spanieli, cockeri.

3. Cîini de companie
- grupa 9: cîini de companie ținuți pentru agrement

4. Ogari
- grupa 10: toate rasele de ogari.

La sfîrșitul capitolului se găsește lista celor 292 de standarde
oficiale depuse la F.C.I.
Rasele sînt prezentate cu denumirea pe care o au în țara care
le-a stabilit standardul și cu traducerea ei în limba română
acolo unde a fost cazul.
O parte dintre aceste rase există și la noi în țară.
Pentru 38 dintre ele, cele mai cunoscute rase dealtfel, sînt
anexate la finele volumului descrierile detaliate care respectă
exigențele standardelor oficiale.
Pentru celelalte rase, mai puțin cunoscute, vom încerca
foarte scurt, și numai pentru cele mai caracteristice din grupele
respective, să inserăm cîteva informații sumare și sperăm
cît mai semnificative.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.