Generarea și Concentrația Hidrocarburilor Policlicice Aromatice în Mediu
GENERAREA CONCENTRAȚIA HIDROCARBURILOR POLICICLICE
AROMATICE ÎN MEDIUHidrocarburile policiclice aromatice ( HPA ) sînt structuri formate din unirea
a trei sau mai multe nuclee benzenice într-un aranjament linear, inelar sau
aglomerat și conțin numai C și H.
Formarea acestor compuși se realizează prin expunerea substanțelor organice
la temperaturi extrem de mari.
În timpul procesului de piroliză, hidrogenul și radicalii liberi CH sînt elemente
ce se pun în libertate.
Radicalii liberi astfel formați pot să polimerizeze prin intermediul acetilenei
reactive, la structuri stabile de tipul hodrocarburilor policiclice aromatice.
Acest tip de reacție poate avea loc și la temperaturi moderate ( 100 - 150 grade
celsius ) însă viteza de reacție este mult mai lentă.
În plus, la aceste temperaturi, produșii formați conțin catene laterale alchil.
De exemplu, în uleiul crud în care hidrocarburile policiclice aromate au fost
produse la temperaturi mari joase, apar în exces și compuși nesubstituiți.
Raportul dintre compușii substituiți și cei nesubstituiți reprezintă de fapt un
indicator al originii hidrocarburilor policiclice aromare găsite în orice sursă.
După descoperirea în 1943 a crisenului în sol, s-a sugerat că hidrocarburile
policiclice aromatice nesubstituite trebuie să se găsească în toate regiunile lumii.
Între tipm s-au pus în evidență în sol, apă și chiar în aer peste 200 de compuși
de acest tip.
Cum apar însă aceste hodrocarburi ? Analizîndu-se probe din sol și
sendimente marine pentru conținutul lor în HPA, s-a ajuns la concluzia că sursa
cea mai probabilă de contaminare ar fi fost focurile naturale care au apărut
în păduri și preerii.
Compușii nesubstituiți care au fost identificați în probele analizate au putut să
apară în condițiile termice arătate, iar HPA ar fi putut cu ușurință să fie
transportate, pe suportul unor particule materiale în aer și dispersate de
curenți pe o suprafață foarte întinsă.
Aceste particule s-au depus apoi pe pămînt sau pe suprafața apelor, în care au
fost încorporate.
Aceste procese se consideră că stau la baza mecanismului generării și
distribuirii HPA pe suprafața Terrei.
O altă sursă de generare a hidrocarburilor carcinogene se consideră a fi chiar
biosinteza acestora de către unele bacterii.
Biosinteza bacteriană poate constitui și sursa de generare a acestor compuși
care s-au găsit în fitoplacton și alge marine, prelevate de la distanțe mari
de orice sursă potențială de contaminarea a mediului.
Această explicație se încearcă să se extindă și pentru justificarea creșterii
conținutului în B(a)P, care s-a pus în evidență în frunzele de fag, stejar și
tutun îngălbenite.
Desigur că în ultimul timp, sursele de generare au crescut considerabil
prin dezvoltarea folosirii cărbunilor pentru încălzire, a dezvoltării motoarelor
cu explozie, prin prepararea sau conservarea alimentelor la foc sau fum,
prin dezvoltarea industriei petrolifere, prin contaminarea cu petrol a mărilor
sau oceanelor în urma accidentelor produse de transportul lor și prin
deversarea reziduurilor industriale în ape.
În momentul de față, una din sursele principale de poluare ale aerului o
reprezintă gazele emanate de motoarele cu combustie internă ( motociclete,
automobile, avioane ).
Concentrația HPA în sol variază în mod considerabil de la regiune la regiune,
în funcție de existența altor surse poluante situate în împrejurimi.
Prin depunerea HPA pe sol, ele pătrund la o anumită adîncime, sînt
preluate de apele subterane, și pot fi asimilate de plante, animale,
pești și produse agricole, pătrunzînd astfel în alimentația curentă.
Concentrația HPA în alimente variază de asemenea în funcție de gradul de
poluare al atmosferei în care se află zona de cultivare, de timul
expunerii, de modul lor de preparare, de distanța de la sursa de gătit ( foc )
și tipul de grăsime folosit la prepararea lor.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Compusul                            Alimentul                                    Cantitatea ( ug/kg )
1 Benz(a)antracem                  Salam fiert                                    0,2 - 1,1
                                                Salam afumat                                0,4 - 9,9
                                                Șuncă afumată                               12
                                                Spanac                                           16
                                                Ulei de cocos                                 98
                                                Ulei vegetal rafinat                          1

2 Benzo(a)piren(B(a)P)          Salam fiert                                     0,17 - 0,63
                                                Carne prăjită ( cărbune )                2,6 - 11,2
                                                Pește afumat                                   2,1
                                                Spanac                                            7,4
                                                Roșii                                               0,2
                                                Ulei de cocos                                43,7
                                                Cafea prăjită                                    0,1 - 4
                                                Ceai                                                 3,9 - 21,3
                                                Cereale                                            0,2 - 4

3 Benzo(e)piren                       Șuncă afumată                                 5,2
                                                 Pește afumat                                    1, 9
                                                 Spanac                                             6,9
                                                 Roșii                                                0,2
                                                 Cafea prăjită                                    0,3 - 7,2
                                                 Nuci prăjite                                      0,4
                                                 Ulei de cocos                                 32,7

4 Crisen                                    Salam fiert                                      0,5 - 2,6
                                                  Șuncă afumată                              21,2
                                                  Spanac                                          28
                                                  Roșii                                               0,5
                                                  Cereale                                           0,8 - 14,5
                                                  Cafea prăjită                                   0,6 - 19,1
                                                  Ceai negru                                      4,6 - 6,3

5 Dibenz(a, h)antracen              Spanac                                           0,3
                                                   Roșii                                              0,04
                                                   Cereale                                          0,1 - 0,6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.