Substanțe Carcinogene de Origine Naturală
SUBSTANțE CARCINOGENE DE ORIGINE NATURALĂ


Punerea în evidență a substanțelor chimice carcinogene de origine naturală.
Pe lîngă substanțele rezultate din tehnologii noi ( date recente estimează
că anual se sintetizează peste 200 000 de substanțe chimice noi ) s-au pus
în evidență și produși carcinogeni generați de bacterii, fungi etc.
Astfel, din Penicillium islandicum ( care contaminează orezul ) sau Aspergillus
flavus ( care contaminează cerealele, fasolea, nucile sau orice produs
alimentar depozitat în condiții de umezeală și temperaturi neadecvate )
s-au izolat compuși carcinogei foarte activi ca : luteoskrina și respectiv
aflatozinele B1 și G1, care sînt implicate în cancerizarea hepatică.
Datorită efectului, de obicei cumulativ, al agenților carcinogeni ( direcți și
indirecți ) sau potențial carcinogeni, expunerea de lungă durată, chiar la
cantități considerate nepericuloase, poate reprezenta cauza primară a
transformării maligne celulare.
Efectul aditiv, sinergic sau de potențare exercitat de numeroase noxe ce
intervin simultan sau secvențial, datorită caracterului extrem de complex al
expunerii umane ( ca de ex : substanțe carcinogene sau cocarcinogene,
radiații ionizante și ultraviolete, viruși, etc. ) favorizează sau chiar accelerează
procesul de carcinogeneză.
Din aceste motive evaluarea expunerii la unii dintre acești factori nu se poate
face cu acurateșea impusă de rigorile ștințifice.
Printre aceștia, alimentele sau regiunile alimentare consumate de diferite
grupuri populaționale reprezintă categoria cea mai importantă.
Determinările apar dificile nu numai din cauză că este greu de cunoscut tipul
regimului alimentar folosit, dar și datorită complexiatății elementelor nutriționale
specifice pe care le conțin aceste regimuri.
Pentru a înțelege mai bine aspectele particulare ale implicațiilor factorilor
alimentari în procesul complex al carcinogenezei vom prezenta în mod sumar
definiția și tipurile de carcinogeni chimici prezenta în mod sumar definiția și tipurile
de carcinogeni chimici precum și aspecte privind metabolizarea și interacțiunea
lor molecula critică, reprezentată de acidul deoxiribonucleic ( ADN ).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.