Fabula Catîrul Care-și Laudă Obîrșia de La Fontaine

CATÎRUL CARE-ȘI LAUDĂ OBÎRȘIAAbia putînd în piele să-și încapă,
Catîrul unui preot oarecare
se laudă că e de viță mare,
mămica lui fiind Cucoana Iapă.
Firește că atîta glorie
se cade scrisă în istorie...
- ,,În la un doctor ? Ce lucru de ocară !...”
Dar se trezi, cu timpul, bătrîn, pe la o moară !
Nemaiavînd, - de-aci-nainte -
răgaz să-și plîngă tot amarul, -
i se ivi în minte
tătîne-său, Măgarul...


Și răul prinde bine, cîteodată,
cînd ne redă pierduta judecată !
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.