Semiologia Ginecologică
SEMIOLOGIA GINECOLOGICĂ


Examenul ginecologic are drept scopuri fixarea unui diagnostic și fixarea
celei mai bune atitudini terapeutice pentru bolnava pe care o avem în
grija noastră.
Proporția suferințelor genitale față de suferințele organismului în rest
este foarte mare.
Se apreciază că 35% dintre toate bolnavele sînt purtătoare și a unei afecțiuni
ginecologice, uneori numai aparent extragenitală.
Diagnosticul trebuie să fie nu numai exact și complet, ci și cît se poate de
precoce și etiologic, pentru ca schema de tratament să fie completă și să
se adreseze, pe cît posibil cauzelor etilogice.
Iată de ce, în sprijinul stabilirii unui diagnostic, vom face uz de observația
cea mai minuțioasă, de tehnicele exploratoare cele mai moderne și vom
profita de experiența cea la largă.
Sînt deci necesare : o tehnică de explorare impecabilă, cunoașterea metodelor
auxiliare de diagnostic, cunoașterea perfectă a organelor, cu morfologia și
fiziologia lor.
De aceea este bine să ne ferim a formula concluzii numai pe baza unui examen fragmentar.
Aparatul de reproducere nu trebuie privit decît în unitatea kui cu întreg
organismul, unitatea realizată de sistemul nervos central.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.