Relațiile Dintre Părinți și CopiiiRELAȚIILE DINTRE PĂRINȚI ȘI COPIII


În multe cazuri părinții nu acordă atenție cuvenită perioadei pubertare prin
care trec copiii lor și-și consideră îndatoririle încheiate cu supravegherea
sirectă a apariției primilor peri pubieni.
Ei trebuie să urmărească îndeaproape evoluția pubertară și să fie informați
în linii mari de piedicile ce pot apărea în această evoluție.
În primii ani de viață mama și copilul constituie o unitate de nedespărțit.
Mai tîrziu această relație trebuie să se schimbe pentru a permite dezvoltarea
personalității copilului.
Pentru tată, copilul nu constituie o parte integrată persoanei sale, ci o a doua
persoană, iar relațiile tată-copil sînt de la început mai distanțate.
În primii 10-15 ani, legătura dintre părinți și copii este de obicei armonioasă,
părinții dirijînd activitatea copiilor, iar aceștia se vor supune acestor hotărîri
și îndrumări.
Mai tîrziu la pubertate, aceste relații se vor modifica.
Dezvoltarea psihică normală a copilului, care se apropie tot mai mult de adult.
Astfel, copiii încep să se îndepărteze treptat de părinții lor.
Ei încep să pretindă a fi tratați ca și adulții iar, în ceea ce privește problema
sexuală, părinții vor avea întotdeauna ,,păreri demodate”.
De multe ori părinți comit greșeala de a fi prea severi, neobiectivi în aprecierea
copiilor, nevrînd să recunoască faptul că acești copii au nevoie de libertate
și fiindcă încep să trăiască viața lor proprie să meargă pe drumurile lor.
Este ideală situația cînd părinții reușesc să producă schimbarea legăturii
inițiale lăsînd mereu copiilor impresia că sînt liberi în acțiunile și hotărîrile lor,
dar totuți să existe o bună supraveghere a perioadei de trecere a copiilor din
mediul familiar în lumea ce îi înconjoară.
Părinții trebuie să cunoască rolul nefast pe care-l pot avea oboseala, surmenajul,
proasta alimentație, infecțiile în apariția tulburărilor pubertare.
Trebuie făcut totul pentru ca tinerii să fie feriți de aceste riscuri și să fie
pregătiți pentru încercările ce-i așteaptă.
Înțelepciunea constă în a ne feri de măsuri represive bune doar să favorizeze
răzvrătirea copiilor, iar pe de altă parte, în a limita măsurile educative la trei
probleme esențiale : completarea informării sexuale, începerea unei educații
sexuale și acordarea unei mai mari libertăți sociale.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.