Psihologia Adolescentului




PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI



Adolescența este perioada de viață care se întinde de la vîrsta de 15-18 ani la fete și de la
16-20 de ani la băieți.
Adolescența a preocupat de mult și pe mulți.
Hiprocrate vorbește despre adolescență și o delimitează în timp, iar Aristotel conturează
foarte bine pe adolescent.
Față de pubertate, care este o perioadă cu multe perturbări, adolescența este aparent o
perioadă mai liniștită, cînd tînărul își găsește un echilibru, o înfățișare somatică definitivă
și se încadrează din ce în ce mai mult în cadrul și sensul social.
Totuși, epoca pubertăți și adolescenței rămîne una din cele mai complexe perioade ale
vieții, unii denumind-o ,,furtunoasă” din cauza mulțimii de trasformări biologice
și psihointelectuale.
Maturația aparaturlui genital determină întregul comportament al tinerilor,
apărînd acum noul lor rol în societate, acela de perpetuarea a speciei.
De fapt adolescența este ultima parte a formării personalității omului, cînd se
definitivează caracterul viitorului adult.





Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.