,,Teoriile” Copiilor Privind Nașterea
,,TEORIILE” COPIILOR PRIVIND NAȘTEREADacă nu s-a răspuns la aceste diferite întrebări și dacă probelemele
lor n-au fost soluționate, copiii își constituie ei înșiși ,,teorii sexuale”
și cu ajutorul cunoștințelor dobîndite, încearcă să-și rezolve
singuri problemele.
Prin cercătările întrepinse la copii de 8-9 ani, am căutat să analizăm
mai amănunțit astfel de teorii.
Ele trebuie înțelese ca o încercare a copiilor de a-și soluționa ei înșiși
problemele respective, ca urmare a informării lor dificitare sau incomplete.
Teoriile s-au alcătuit mai ales din nevoia de a explica nașterea.
Ca ,,organ al nașteri” sînt considerate diferite orificii ale corpului, respectiv
organe asemănătoare.
Foarte frecvente sînt părerile că nașterile se produc prin anus, prin sîn sau prin ombilic.
Numai rareori prin se fac referiri la gură.
Un al doile gen de întrebări explică nașterea ,,prin pîntece”.
În cazul acesta se presupune că venirea pe lume a copilului se face prin operație cezariană
sau prin deschiderea spontană a abdomenului.
Credem că această ,,teorie a cezarienei” ar putea avea mai tîrziu urmări nedorite și de aceea
am vrea să insistăm aici mai detaliat asupra ei.
Surprinzătoare este larga ei răspîndire, dacă aveam în vedere că, de regulă, numai 3-5% din
nașteri au loc pe această cale și, pe de altă parte, că modul de a naște astfel este relativ ușor.
În plus, femeilor care trebuie să nască pe această cale, li se recomandă abținerea abia după
cea de a treia neștere.
Pentru unii adulți, o naștere prin cezariană este un prilej de numeroase discuții, din care copiii
prind adesea doar frînturi.
Teoriile acestea pot lua însă naștere și fără astfel de informații parțiale.
Deoarece, de cele mai multe ori, copiii au aflat deja că cei mici se găsesc în pîntecele mamei, ei caută să-și explice cum ies de acolo și recurg deci la cele două ,,teorii” enunțate mai sus.
Pericolul unor astfel de teorii constă în faptul că, pentru o anumită perioadă de timp, la copil
se stabilește o legătură între naștere și operație, ceea ce implică în mod inevitabil impresia
de durere și de primejdie.
Și dacă după un anumit timp - pot fi chiar ani - urmează o revizuire a acestor idei false,
legătura temporară stabilită nu poate fi complect ștearsă.
Ea poate reveni mai tîrziu în cunoștiință sub forma unei tesiuni emoționale.
O asemenea tensiune emoțională apare la naștere, cînd mama se află în chinurile facerii.
Apariția bruscă a acestei stări tulbură procesul nașterii, deoarece spasmul ivit ca urmare
a reprezentării spaimei acționează asupra relaxării necesare în această situație.
În felul acesta, informațiile deficitare din perioada copilăriei pot avea, după ani de zile,
consecințe nedorite.
Este interesant de remarcat faptul că în aceste teorii privind nașterea nu este inclusă niciodată uretra.
Probabil că, fiind zona genitală stigmatizată de către adulți ca impudică, a ajuns un fel de
tabu, încît copiii nu o folosesc la elaborarea teoriilor lor.
Prin urmare putem respinge ipoteza lui Freud, după care teoriile sexuale ale copiilor
ar fi condiționate de evoluție.
Le putem considera doar ca fiind favorizate de evoluție, însă inițial ele trebuie privite
ca o urmare a lipsei de informare sau a informării incomplete.
Undeutsch a realizat o sinteză cuprinzătoare cu privire la evoliția sexuală în perioada
copilăriei, pe care noi, în general, o acceptăm mai ales că, referindu-se în mod special la
dezvoltarea sexuală din această perioadă el afirmă:

1).
,,Sexualitatea constituie... un domeniu relativ indistict, încă intim împletit cu asamblul
structural și în sine puțin diferențiat al personalității considerate ca un întreg.
Schema de declanșare nu indică nimic deosebit ;

2).
În structura generală a copilului ea reprezintă o importanță relativ subordonată ;

3).
În spatele activității sexuale se află, de cele mai multe ori, instictul jocului sau
curiozitatea copilului ( dorința de a cerceta sau de a descoperi ) ;

4).
Activitatea sexuală se manifeastă doar sporadic sau, în numeroase cazuri, nu apare de loc
( datorită prezenței stînjenitoare a celor din jur ) !”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.