Sursele Informării
SURSELE INFORMĂRIIFără îndoilaă că fetele dau rezultate mai bune decît băieții.
Lucru este foarte explicabil, dacă ținem seama de faptul că părinții, considerîndu-le
pe fete mai expuse pericolului, se preocupă mai din timp de lămurirea lor
decît a băieților.
Pe de altă parte, lucrul acesta este condiționat și de faptul că, în toate împrejurările
mama poartă sarcina principală a informării.
Unei mame îi vine mai ușor să dea lămuriri fiicei sale decît fiului.
De aceea băieți apelează la prieteni sau la cărți, căci tații sînt mai puțin dispuși
să dea informații copiilor lor.

Informații privind originea copilului


                    Elevi                      Studenți                             Adulți
               fete    băieți              fete      băieți                   fete        băieți
Mamă     46,1    16,4               33,3      17,9                     17,8         8,5
Tată           1,7     5,9               --------------------                2,2          0,9
Părinți       6,3     8,2              ----------------------              8,1         14,9
Rude         2,7      ---                11,2       3,9                       8,1           7,6
Elevi, prieteni
                21,8    32,0               34,3     42,0                     58,0          56,9
Cărți        11,2    13,8                 5,4       5,7                       2,3            1,8
Școală       0,5      9,1                 5,8       8,4                ------------------------
Nu mai știe
                 7,2     14,6                 6,5      16,8                      2,3             4,7
Numărul persoanelor chestionate
                   400    306                225      107                     136              108

Deoarece analiza surselor de informare privind rolul tatălui a dus la rezultate
asemănătoare, este posibilă discutarea la un loc a celor două situații.


Informația privind nașterea copiilor                                      Elevi                            Studenți                         Adulți
                                   fete        băieți                fete       băieți                fete     băieți
Mamă                         33,8          8,6                  12,2       3,9                   17,4    ----------
Tată                              2,4          8,6                    0,6       0,6                   ------       1,7
Părinți                        11,4          3,3                    4,5       3,9                   -------      1,7
Rude                            3,3          1,3                    7, 4      1,7                     5,5        3,4
Școală                        14,7        18,5                  12,9       8,2                   10,1        8,2
Cărți                           20,3        25,8                  22,3     33,4                   11,0       11,6
Prieteni                        9,3        27,9                  30,3      35,3                  42,3        60,0
Alte surse                    3,3        ------                   7,4        9,8                   10,1       10,0
Fără indicații              ------        6,0                    1,9        3,3                    3,7          3,4  
Numărul persoanelor chestioate
                                    183         151                    311       181                  109         70


Pentru a ușura operația de interpretare a celor două tabere, să reproducem încă
o dată valorile ce reprezintă aportul explicațiilor date de părinții, respectiv rude :


Aportul părinților, respectiv al rudelor la acțiunea de informare


                                   Elevi                           Studenți                 Adulți
                               fete     băieți                 fete     băieți          fete     băieți
Origine                   56,8     30,5                   44,5    21,8           36,2      31,9
Naștere                   50,9     21,8                   24,7    10,3           22,9        6,8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.