Privire de Asamblu Asupra Comportării Sexuale în Perioada Copilăriei
PRIVIRE DE ASAMBLU ASUPRA COMPORTĂRII SEXUALE ÎN PERIOADA COPILĂRIEIDe la 1 la 2 ani

În procesul ,,cuceririi” propiului său organism, copilul face cunoștință
și cu acele părți ale corpului legate de excreție, fiind astfel și ele incluse
în ,,schema corpului”
În acest proces al cunoașterii părșilor propilui corp, copilul ajunge să
se joace cu ele, ajunge deci la manifestări asemănătoare masturbației.*

De la 2 la 3 ani

Pe măsură cunoașterii, în continuare, a relațiilor sociale, copilul învață
să recunoască și apartenență sexuală a celorlalți copii, această orientare
fiind inițial puternic influențată de aspecte exterioare ( coafură, îmbrăcăminte )
Tot acum se constată și capacitatea de a deosebi apartenența de sex a
persoanelor adulte, orientarea făcîndu-se și în acest caz, tot după aspect exterior.
Nu rareori, întîlnim perioade de preocupări mai intense în privința
organelor excretoare, pe care copilul încă nu le recunoaște ca organe genitale :
cîteodată murdăririle și viermii atrag atenția asupra acestor organe.
În această etapă, conștiința accentuată a propiului corp duce deseori la
demonstrarea propie ,,corporalității” ( umblatul în pielea goală ș.a.).
La băieți se observă, mai ales dimineața, o întărire a membrului, ceea ce favorizează
îndeletnicirea manuală cu acesta.


De la 3 la 4 ani


Interes crescînd pentru specificul propiului corp și pentru particularități
sexului opus.
Tendința de a face declarații de dragoste și cereri în căsătorie persoanelor
simpatizante, indiferent de sex.
Primele întrebări privind proveniența copiilor.


De la 4 la 5 ani

Includerea, în repertoriul lor, a jocurilor ,,de-a doctorul”, de-a mama și de-a tata”.
Copiii folosesc ,,în joacă” propia experiență, oferind astfel prilejul efectuarii
unor observații concludente asupra lumii lor înconjurătoare.***


Explicati.

( * Masturbație aparentă.
** Cele mai multe jocuri de acest gen trec neobservate de copil, în măsura
în care nu ia naștere o fixare provocată de o acțiune nepotrivită din partea
adulților.
Același lucru este valabil și pentru vîrstele mai mari.
***Am vrea să atragem încă o dată atenția că identitatea fenomenologică
nu trebuie confundată cu asemănarea psihologică a structurii comportamentului
și trăirii.
Aceste jocuri ajung, în unele cazuri, pînă la imitarea actului sexual.
Interes activ pentru particularitățile sexului opus, interes ce poate merge pînă
la ,,examinarea” și pipăirea reciprocă.
Jocuri unilaterale sau reciproce cu organele genitale, în care băieții sînt mai
activi.
Copiii joacă rolul de informatori pentru alți copii.
Inițieri în experiențele făcute de copii, cu conținut de veridicitate diferit.
Observarea celui care urinează.
Fetele imită ocazional modul de urinare al băieților.
Întreceri între băieți la urinat ( în înălțime și lungime ).
Dorința repetată de a avea un frate sau o soră mai mici.
Întrebări în continuare despre proveniența copiilor.
Exteriorizarea geloziei.
Repetarea întrebărilor la care s-a mai răspuns.)

De la 5 la 6 ani

Interes în privința propiei perioade de sugar.
Primele preferințe clare față de membrii sexului opus.
întrebări în legătură cu felul provenienței copiilor (de unde vin ? ).
Păreri în legătură cu funcția ombilicului.
Se mai confundă încă adeseori organele genitale cu organele excretorii.
Preluarea adoptarea în propiul vocabular a unor expresii grosolane din domeniul
digestiei și al evacuării.
Continuă  încă examinarea cu privirea și pipăirea reciprocă, de cele mai
multe ori sub forma unor jocuri ,,de-a aratatul”*.

De la 7 la 8 ani

Sporirea interesului predominant la obiect, pentru problemele sexuale.
Atenția acordată procesului de împerechere la animale.
Apariția unor teorii propii despre graviditate și naștere - în cazul lipsei unor
informații satisfăcătoare.
Frînturi de jocuri sexuale și ocazional noi faze scurte de ,,exhibiționism”.
Interes pentru evoluția prenatală a copilului.
Interes pentru graviditate, mai ales la fete.
Prieteni întîmplătoare între băieți și fete.De la 9 la 10 ani

,,Examinarea” întîmplătoare a unei fete, de cele mai multe ori de către mai
 mulți băieți.
Schimb de corespondență între băieși și fete, mai ales la școală - în timpul
lecției, cunoașterea faptului că femeile măritate vor avea copii, că femeile mai
în vîrstă nu vor avea.
Întrebări în legătură cu tatăl, în cazul mamelor necăsătorite.
Interes incipient pentru obscenități și șușoteli.
Silabisirea și scrierea unor expresii vulgare din sfera sexuală ( de cele mai multe ori fără
cunoașterea corectă a sensului lor ).

La 11 ani

Gînduri și griji în legătură cu evoluția propie a precocilor și întîrziaților.
Adeseori separarea băieților de fete, la joacă.
Unele fete cu o comportare mai băiețească sînt cu toate acestea admise.
Reflecții și întrebări privind rolul tatălui sau al bărbatului în nașterea
copilului, interes pentru detali ( loc, moment ș.a.), interes pentru atavism.
Prima concluzie a trecerii în revistă a ,,cunoștințelor sexuale”.
Persistența confuziei privind organele excretorii și cele genitale.
La băieți încep, în mod grecvent, schimburi de grosolănii, în care joacă un
 mare rol lovirea  părților genitale ( testicule ).


La 12 ani


Discuții privind probemele sexuale la băieți și fete și încercările unor de a-și
etala cunoștințele.
Chicoteli și înghionteli, mai ales la fete, la pronunțarea anumitor expresii cu
dublu înțeles.
Căutarea literaturii sexologice, împrumuturi și informări reciproce.
Din partea fetelor, primele manifestări ale interesului față de băieți
( adesea chiar din aceeași clasă ).
Schimb de păreri asupra acestora cu prietenele.
Primele legături de prietenie între băieți și fete.
La băieți, ca urmare a excitațiilor, intervin în această perioadă erecții spontane.
La unii au loc primele ejaculari.
Atitudinea fetelor în legătură cu prima menstruație, în funcție de gradul lor de lămurire.
Sentimente deosebite la fete în legătură cu dezvoltarea sînilor.
În timp ce unele doresc și chiar încearcă să grăbească dezvoltarea sînilor,
considerați ca semn al ,,maturității” lor, altele încearcă un sentiment de nesiguranță și de
neliniște la această schimbare fizică.
Ele caută adeseori să o ascundă, aplecîndu-și umerii înainte și ,,îndoindu-și spatele”.
În această perioadă, băieții caută adeseori să înghiontescă fetele, să le ciupească
sau să le prindă de sîni.
Adolescenții caută, la vîrsta aceasta, să inițieze pe alții mai tineri în practicarea
masturbării.
Încercări întîmplătoare de realizare a actului sexual.
Lucru, se întîmplă frecvent cu un grup de băieți și cu o singură fată.
Îndeosebi la băieți se preiau, se copiază și se transmit, de la unul la altul,
povestiri sexuale.
Colecții de poze se transmit, de la unul la altul, colecție de nuduri, punerea lor în circulație.
Întrebuințarea cu predilecție a unor expresii trivale din domeniul, sexual,
chiar față de fete.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.