Principiile Acțiuni Sexual-Educative
PRINCIPIILE ACȚIUNII SEXUAL-EDUCATIVEAcțiunea sexual-educativă trebuie să fie exercitată de toți factorii educatori.
În ceea ce privește succesul, el depinde în mare măsură de existența unei concordanțe în
acțiunea acestora.
Concordanța este necesară atît din punctul de vedere al conținutului, cît și din
cel al modului de acționare.
Din cauza aceasta, am stabilit cîteva principii esențiale ale educației sexuale.

Principiul Încrederii

Încrederea este baza oricărui acțiuni sexual-educative.
Încrederea presupune, firește, existența unei bune legături între educator elev.
Cunoașterea elevului, legată de aceasta, permite educatorului luarea
unei atitudini individuale corespunzătoare, pe baza particularităților
dezvoltării psihologice a elevului.
Pe de altă parte, trebuie să avertizăm împotriva încrederii oarbe.
Ea intervine cînd adolescentul este considerat încă un copil, sau cînd i se
acordă libertăți pe care el nu le poate încă folosi cu siguranță.
În sfîrșit, se impune ca adolescentul și problemele sale să fie tratate întotdeuna
cu seriozitate, fără a-l lua în derîdere sau a-l tachina.
Problemele adolescentului sînt problemele sale vitale.
Să nu uităm că în tinerețea noastră am avut și noi probleme asemănătoare.


Principiul Adecvării la Stadiul de Dezvoltare

Toate acțiunile trebuie să se desfășoare întotdeauna în așa fel, încît să concorde
cu stadiul dezvoltării.
Copilul ar trebui să i se vorbească întotdeauna numai pe măsura întrebării sale
sau așa cum poate el să înțeleagă.
În foarte multe cazuri nu se acordă atenția cuvenită acestui principiu al
informării adecvate etapei de dezvoltare.
În general, trebuie acceptat principiul că nu poate exista un ,,prea devreme”
dacă se dau copiilor lămuriri adecvate vîrstei lor.
Aceasta înseamnă că se pot da răspunsuri simple, ușor de înțeles, corespunzătoare
gîndirii concrete a copilului.Principiul Pregătirii și Imunizării Active


Este greșită părerea că educația sexuală s-ar epuiza spunîndu-i copilului
cîte ceva, atunci cînd el întreabă.
Aici se pune problema de a se profita de proprietatea de întipărire a
,,primei impresii”.
Este cunoscut faptul că primele impresii se întipăresc foarte puternic în memorie.
Această imunizare este favorizată, dacă noi pregătim copilul să fie activ față
de întrebările și problemele ce i se pun.Principiul Sincerității

Sinceritatea este una din cerințele fundamentale ale oricărui educații.
În mod ciudat, intervin deseori rezerve cînd se pune problema sincerității
în domeniul lămuririi asupra relațiilor sexuale.
Tăinuirea, camuflarea, evitarea și nesinceritatea conferă întregii sfere de
probleme o atractivitate inoportună, care tocmai ea stîrnește curiozitatea.
Spunînd adevărul, ajungi la cele mai bune rezultate și îți creezi premisele
pentru educația sexuală ulterioară.
Sinceritatea duce la rîndul ei la cîștigarea încrederii copilului.


Principiul Clarității

Nu este suficient să se spună copiilor adevărul pur.
Ca să poată fi înțeles de ei, acest adevăr trebuie spus pe măsura lor.
Claritatea nu trebuie înțeleasă însă în sensul că ar fi suficientă informarea
adolescentului asupra faptelor biologice în sine.
Dimpotrivă, copiilor trebuie să le fie tot mai clar că cele comunicate atrag după
ele anumite consecințe pentru propria lor comportare și pentru comportarea
umană în general.


Principiul Continuității și al Repetării
Trebuie să se aibă în vedere, de asemenea, necesitatea repetițiilor, știut fiind
că în general copiii uită, cel puțin în parte, cele învățate mai înainte.
În unele cazuri se poate întîmpla chiar ca anumiți copii, corect informați,
să preia de la alții, pe parcurs, informații false.
De aceea repetițiile sînt indispensabile.


Principiul Receptivități Personale

Se poate întîmpla ca în ciuda obiectivității informațiilor date, influența emoțională
să nu se înfăptuiască prea curînd.
Copilul trebuie să învețe de mic să privească sarcina, nașterea și afecțiunea
umană ca fenomene pozitive și îmbucurătoare.
Importantă este și receptivitatea personală.
Părinții, reprezentînd autoritatea în care copiii au încredere și ale cărei
indicații le urmează, trebuie să aibă primul rol și în educația sexuală.


Principiul Ancorării în Colectivitate

Acest principiu poate fi înfăptuit în diferite moduri.
Împortant este ca acel colectiv din care face parte adolescentul să se considere
întotdeauna ca o verigă a societății și să se subordoneze normelor ei.
O mare infuență asupra comportării adolescenților o are ambiția de a se
impune în grupă.


Principiul Trezirii Propriei Răspunderi


Elevilor trebuie să le fie clar că formarea și evoluția relațiilor cu sexul
opus depinde în mare măsură de fiecare individ în parte.
Această răspundere o va putea prelua însă numai acela care deține
informații suficiente și vaste privind toate elementele și importanța acestora.


Principiul ,,Purității”


În cadrul acțiunii sexual-educative trebuie să tindem spre formarea unor atitudini sănătoase.
Claritatea și sinceritatea primei informații favorizează apariția unei atitudini
sănotoase față de relațiile dintre sexe.
Un cîștig prețios îl constituie și recunoașterea de către adolescent că aceste teme
pot fi tratate și prezentate și astfel de cum a fost el obișnuit pînă atunci să le vadă.


Principiul Estetizării ( Cultivării )

Faptul că în procesul evolutiv relațiile dintre sexe s-au umanizat și ,,socializat”,
îl determină pe adolescent să considere cultivarea relațiilor sale personale
ca o sarcină indispensabilă.
Acest principiu trebuie să determine însă și modul de transmiterea a cunoștințelor.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.