Prietenia în Adolescență
PRIETENIA ÎN ADOLESCENȚĂ


În cursul unei anchete făcute printre studenți am încercat să ne lămurim asupra
unor particularități privind prima prietenie între adolescenți.
Relativ la debutul primei prietenii, ne informează următorul tabel :

Vîrsta debutului primei prietenii

vîrsta       fete%        Băieți%
12             1,8             0,8
13             4,2             4,0
14            14,0           16,1
15            22,8           20,2
16            22,8           23,4
17            18,8           15,3
18              8,4           12,0
19 și
mai tîrziu   3,4             5,7
fără indicație
                   3,3             2,4

Din acest tabel nu s-ar putea deduce că ar exista deosebiri esențiale între
fete și băieți în ceea ce privește vîrsta la care se leagă o prietenie.
Borrman a întreprins o cercetare similară.
Din observațiile lui reiese că persoanele chestionate au început prietenia, în medie
cu aproape un an mai tîrziu.
Evident este vorba de o grupă sociologică neunitară.
Cît privește durata primei prietenii la fete și băieți, nu apar nici la el deosebiei sensibile.


Durata primei prietenii


Durata                                      Fete %                         Băieți %
pînă la un an                              48,8                               52,5
1 pînă la doi ani                         18,9                               18,6
3 ani                                             9,6                                 9,3
4 ani                                             3,8                                 4,1
mai lungă sau care continuă       18,9                               15,5


La mulți adolescenți prietenia durează o perioadă relativ mare.
Circa jumătate din cei întrebați au rupt totuși prietenia în decursul unui an.
Foarte semnificativă este cunoașterea limitelor în care s-a desfășurat
această prietenie, dacă între adolescenți s-au manifestat doar primele
gingășii sau s-a ajuns și la un contact sexual.


Limitele primei prietenii


Limite                                                                          Fete %            Băieți %
strîngeri de mînă, mici gingășii                                     4,3                   1,7
sărut                                                                               53,1                57,7
contact sexual                                                                14,2                19,0
fără indicații                                                                   28,4                21,6

Tabelul ne arată că marea majoritate a persoanelor anchetate de noi și-au
limitat relațiile primei lor prietenii la forme care exclud raportul sexual.
Importantă este, în continuare, atitudinea adolescenților față de prima lor prietenie.

Atitidinea actuală față de prima prietenie

                                                                                                                     fete %          băieți %
- căsătorie, respectiv iubire care continuă                                                     6,7                4,6
- bună camaraderie                                                                                       11,4               6,8
- influență pozitivă                                                                                       20, 0            11,0
- flirt, amintire frumoasă                                                                              23,8             28,8
- nici o părere de rău                                                                                      7,6              11,8
- ridicolă                                                                                                         1,9                1,5
- de neiertat                                                                                                     ----               2,7
- bine că s-a sfîrșit                                                                                           ----               1.9
- alte răspunsuri negative                                                                                1,9                8,4
- s-a uitat                                                                                                         5,7                2,7
- fără indicații                                                                                                20,0              16,8
Majoritatea adolescenților apreciază, așadar, pozitiv prima prietenie.
Modul cum adolescenții apreciază influența primei prietenii asupra dezvoltării
lor ulterioare este ilustrat de tabelul ce urmează.
Întrucît relativ puțini adolescenții s-au exprimat clar în acest sens, vom renunța
la o explicație amănunțită.
Se manifestă o tendință, și anume aceea că prima prietenie are o influență pozitivă
mai mare supra băieților decît asupra fetelor, atît din punct de vedere personal,
cît și al rezultatelor școlare.
Aici se ridică o problemă din care pot fi indicații importante în privința educației,
ea urmînd să formeze obiectul altor lucrări.


Prietenia a avut o influență
Asupra persoanei respective                  pozitivă                         negativă
- fete                                                          67   36%                     20   11%    n=180
băieți                                                         28   45%                      9     15%    n= 63

Asupra școlii
 fete                                                           20    12%                      4        3%    n=153
băieți                                                         23    40%                      10      17%  n=58Cercetările efectuate de noi nu au prezentat unor rezultate genera-valabile,
deoarece în acest caz au fost chestionați absolvenți ai școlilor medii.
Sînt necesare înainte de toate certetări asupra grupelor de adolescenți din cîmpul muncii.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.