Motivarea Primului Contact Sexual

MOTIVAREA PRIMULUI CONTACT SEXUALCercetările noastre au dat la iveală faptul că mai ales la fete care în timpul dezvoltării
lor n-au avut parte de suficiență căldură sentimentală, sînt deosebit de expuse seducției,
în măsura în care seducătorul le lasă impresia că le-ar putea oferi căldură și protecție.
Pentru a ușura răspunsul acestor persoane și pentru a exclude nesiguranța lor, le-am
întrebat și ce-ar avea de spus azi despre primul contact sexual.
Posibilitatea unor rețineri este aici exclusă, deoarece în acest caz trăirea și atitudinea
prezentă față de primul act sexual..
Pe de altă parte, am putea admite însă că primul contact sexual ar trage după sine regrete
numai în acele cazuri în care el s-ar fi produs în lipsa unor adevărate și profunde
sentimente față de partener.

 Motivul producerii primului contact sexual


Motivul                    Studenți %                         Adulți %
                           sex fem.    sex masc.     sex fem.   sex masc.
Iubirea ș.a.            36,8           29,6              60,3         41,4
Curiozitatea            7,2           21,2              11,0         32,9
Insistența partenerului ș.a.
                                8,8             2,6                2,6           3,8
Diverse                    9,6           10,0              16,8         12,8
Refuză să răspundă 7,6            13,8            --------------------
Fără indicați           30,0           23,3                9,8           9,9Rezultă că generația mai tînără nu mai privește primul contact sexual ca pe un lucru atît
de serios, cum a fost cazul la generația mai în vîrstă, prin urmare în comportarea lor
adolescenții nu se mai lasă reținuți de motive exterioare, ( dăruire, afecțiuni profunde ).
Cu toate reținerile exprimate chier de noi, vom încerca să prezentăm cîteva din
motivele cel mai des amintite.
Pentru primul contact sexual - și al tuturor celorlalte contacte sexuale - la femei, s-ar
putea enumera următoarele motive:
- Dăruirea premeditată, ca dovadă a iubirii sau pentru pecetluirea acestuia.
În orice caz, nu toate declarațiile de ,,dragoste” trebuie incluse aici, deoarece criteriile lor
au fost stabilite adesea foarte subiectiv.
- Dăruire și bună credință.
În acest caz fata se dăruie, deoarece crede că partenerul are intenții bune, lucru
de care el o asigură de multe ori formal.
- Dăruire din milă.
Fata crede că partenerul are nevoie de raporturi sexuale sau că ea nu-i poate pretinde la infinit,
ca el să se ,,chinuie”
- Dăruirea de teamă ( șantaj )
Fata se dăruie din teama de a nu-și perde prietenul.
- Curiozitatea.
Curiozitatea pentru presupusa ,,mare trăire” și dorința de a lua parte în cele din urmă
la astfel de evenimente determină o fată să fie gata pregătită pentru contactul sexual
sau chiar să-l provoace,
- Ambiția de a impune
Într-un astfel de caz se ajunge la contact sexual, deoarece fata speră să-și cîștige prin
aceasta o anumită importanță și recunoaștere din partea partenerului sau a anturajului.
- Afecțiunea, dragostea și pecetluirea ei.
Și aici existența unei prietenii de lungă durată, ca și timpul petrecut împreună, constituie o
condiție fundamentală pentru ca un contact sexual să se realizeze.
- Curiozitatea.
Ce le spune la fete sînt valabile și aici.
- Ambiția de a impune ( prestigiului ).
Și în acest caz se încearcă dobîndirea unei anumite considerații față de sine
însuși sau față de anturaj.
- Satisfacerea necesității ( destinderea ).
Aici este vorba de satisfacerea unei necesități existente sau care a devenit actuală.


O analiză a modului de a proceda al băieților arată că există cîteva ,,tactici standard”
cu care aceștia încearcă să îndemne fetele să se dăruiască.

- Tactica șantajului.
În acest caz fata este adesea amenințată că el își va căuta o alta, în cazul cînd ea nu
vrea să consimtă ; el are nevoie ,,de aceasta”.

- Tactica pretenției de a avea dovada iubirii.
Sentimentul de dragoste al fetei este pus la îndoială și ca dovadă a iubirii
se cere această dăruire.

- Tactica ,,promisiuni”
Pentru a învinge rezistența fetei, băiatul dă asigurări că are gînduri serioase cu ea.

- Tactica ,,serucerii”.
Această tactică prezintă multe variante, de la formele primitive pînă la procedeele
cele mai rafinate.
Foarte frecvent se asociază cu asigurarea că nu se va întîmpla nimic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.