Frecvența Masturbației

FRECVENȚA MASTURBAȚIEIRecent, Rennert a cercetat și el începutul perioadei de masturbare și a constatat o
creștere bruscă a acesteia începînd de la vîrsta de 12 ani.
La 16 ani, aproape 80% dintre băieții chestionați au o experiență corespunzătoare.
Se înțelege că sporirea ulterioară a frecvenței prezintă doar o ușoară curbă de creștere.
Descoperirea masturbației are loc în cele mai multe cazuri, prin seducerea sau instigarea
din partea unor colegi mai mari.
S-a constatat că din 300 persoane de sex masculin supuse cercetări, 51% au fost
inițiați în această practică de alți, în timp ce numai 33,5% au descoperit-o singuri.
În privința frecvenței la adolescenți, se admite că în majoritatea cazurilor masturbația
este practicată de 1-3 ori pe săptămînă.
După constatări, doar circa 35% din fetele de 20 de ani au o experiență în acest sens
pe cînd bărbații de aceași vîrstă, procentul depășește 80%.
În timp ce la bărbați curba masturbației începe să scadă o dată cu depășirea vîrstei
de 20 de ani, la femei ea continuă să crească.
Inițierea în masturbație pare să se producă la femei mai frecvent decît la bărbați pe
calea autodescoperirii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.