Fabula Ciobanul și Măgarul de Anton Pann


CIOBANUL ȘI MĂGARULCum dormea un biet cioban
La umbra unui tufan,
Măgarul ăși pășuna
Și de căpăstru-l ține.
Doi hoți vin cu vicleșug
Și fac acest meșteșug:
Unulzise: - Să iau eu
Căpăstrul în capul meu,
Precum și al său samar
Și să mă prefac măgar,
Iar tu, măgarul luînd,
Mergi undeva mai curînd,
Că eu lesne poci scăpa
Cînd el să va deștepta.
Precum a zis făcînd dar,
Și hoțul stînd drept măgar,
Omul cînd s-a deșteptat
Și asupra-i s-a uitat,
Începu a să cruci,
Zicînd: - Fugi, drace, d-aci.
Iar hoțul privind la el
Îi zise într-acest fel:
- Stăpîne, eu drac nu sunt,
Să mă păzească cel sfînt,
Ci sunt chiar al tău măgar,
Poți să cunoști pe samar.
- Lucru ciudat, zise el,
Eu nu mă pricep ce fel!
Zise hoțul către prost:
- Stăpîne, eu om am fost,
Și la părinți cînd eram,
Totdeauna supăram,
Așa într-o zi pe loc,
Cum m-a blestemat cu foc,
În măgar m-am prefăcut
Ș-am plecat după păscut.
Umblînd pe cîmpul întins
Unul îndată m-a prins
Și ca un măgar pierdut
La dumneata m-a vîndut.
Acum, precum văz curat,
Părinții mei m-au iertat
Și iar m-am schimbat în om,
Cum pășteam supt acest pom.
Omul zise: - Fătul meu!
Dac-așa vru Dumnezeu,
Și de mine slobod ești,
dar vezi să nu mai greșești.
Deci ceva vreme trecînd,
Ciobanul la bîlci mergînd,
Și fiind cumpărător,
Văzu măgaru-n obor,
Îl cunoscu că e el
Și îi zise acest fel:
- Sărace, ce-ai greșit iar
De ai ajuns măgar!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.