Accelerarea și Efectele ei

ACCELERAREA ȘI EFECTELE EIÎn cazul fenomenului pubertății precoce, mai sus amintit, este vorba de un caz
individual de grăbire a dezvoltării, relativ rar întîlnit ; există însă, în general, la
toți copiii și adolescenții, comparativ cu generația precedentă, o grăbire a evoluției,
cunoscută sub denumirea de accelerare și care a fost descrisă în mod amănunțit.
Comparînd evoluția adolescențior de azi cu cea a generației anterioare, se pot
constata următoarele accelerări, modificări, respectiv devansări ale datei de apariție
a indicilor de dezvoltare :
Creșterea în lungime și în greutate a noilor născuți, creșterea medie în lungime și
în greutate la sugari, devansarea datei de apariția a primului dinte, creșterea în
lungime și greutate la copiii mici, școlari, devansarea datei de apariție a primei
menstruații la fete ( se pare că această devansare a atins, în ultimi 60 de ani, mai
mult de 2 ani ), devansarea apariției semnelor de maturizare la băieți.
La data cercetării întreprinse de ei, Soendorp-Winter- neelsen,
au constatat deosebiri privind apariția menarhei.
Ei au stabilit următoarele valori.


- Ucenică valoare centrală la 12,9 ani
- Elevă de școală medie         12,5 ani
- Studentă                               13,5 ani
- Muncitoare                           13,7 ani

În ceea ce privește problema noastră, interesează desigur îndeosebi devansarea momentului
maturării sexuale și măsura în care aceasta ar avea urmări asupra comportării adolescenților.
Rezultă că adolescenții de sex masculin sînt încercați azi mai de timpuriu de impulsurile sexuale.
La fete însă, apariția spontană a unei astfel de necesități sexuale stringente nu este de presupus.
În explicarea accelerări se fac referiri la diverși factori.
În cele ce urmează vom face doar o sumară prezentare, o îndrumare pentru un studiu mai
amănunțit al literaturii respective.
În special s-ar putea aminti.


Teoria climatică sau heliogenă ( helios - soare )


Koch a crezut că ar putea explica această accelerare prin faptul că în ultimii 50-60 de ani
omul s-ar fi expus mult mai mult decît înainte razelor solare.
Criticii acestei teorii remarcă, în general, că acest factor prezintă într-adevăr importanță,
dar că el nu este suficient pentru a explica accelerarea.
Se amintește că la femeile care locuiesc în regiunile unde acțiunea solară este deosebit
de puternică, menstruația nu apare, în nici un caz, mai devreme decît la cele din regiunile
nordice.


Teoria iradieri

În ultimul timp, această teorie a fost mai insistent discutată, după ce prin experiențele efectuate
pe animale, s-a constat că prin iradierea ,,regiunii ochilor cu lumină de unde lungi
( la rățoi ) ar rezulta o creștere considerabilă a greutății testicolelor și o stimulare a glandei tiroide.


Teoria selecției

Conform acestei teorii, susținută mai ales de Bennholdt-Thomsen, diferențele de dezvoltare
între sat și oraș ar putea fi explicabile prin faptul că un anumit tip de oameni părăsește
satul și se stabilește la oraș.
Aceștia ar fi oamenii mai activi.
Concepția aceasta ascunde în sine tendințele unei interpretări greșite, în sensul
unei selecționări a talentelor.
Ea nu poate sta în picioare.
Împotriva ei pledează și sus-amintita nivelare a populației de pa orașe și sate.


Teoria traumei de urbanizare


Această teorie considerată urbanizarea crescîndă a populației drept o cauză a accelerării.
Urbanizarea aduce cu sine o abundență sporită de stimuli asupra celor mai multe sfere
ale senzațiilor, ceea ce va determina o accelerare a maturizării.
Winter caracterizează accelerarea ca ,,o formă fenomenologică de transformare
a biologiei umane sug influența dezvoltării sociale
- expresie a interdependenței dintre biologia omului și mediului său înconjurător”


Teoria nutriției

A jucat un mare rol în încercările de a explica eccelerarea.
În perioadele de criză alimentară, ca de exemplu, în cele următoare celor două războie mondiale,
s-a manifestat, în mod vizibil, o stagnare a accelerăii.
Experiențele făcute pe animale au demonstrat de astfel că anumite forme de alimentație,
de pildă cea mai bogată în vitamine, se repercutează evident asupra maturizării fizice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.