Ce Trebuie Să Știți Despre Metabolismul Și Rația Alimentară a Copilului
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE METABOLISMUL ȘI RAȚIA ALIMENTARĂ A COPILILUI


Trecute de bariera digestivă, tranportate de sînge la nivelul celulelor,
substanțele nutritive intră în lanțul transformărilor metabolice.
Mecanisme extrem de fine și fragile mențin și întrețin o complecitatea de reacții fizice,
chimice și biologice.
Cu ajutorul unor substanțe numite enzime, care sunt specifice pentru anumite substanțe
și pentru o anumită fază a reacției, realizează un proces de desfacere, de degradare
a substanțelor alimentare pînă la elementele lor cele mai simple ( catabolism ), cu
eliberare de energie și apoi de refacere, de asimilare și formare a substanței vii.
Fiecare celulă a organismului are echipamentul ei enzemic, care face posibilă transformarea
elementelor nutritive, aduse de alimente, în substanță vie, propie fiecărei celule vii
și eliberarea de energie vitală.
Rezultatele acestor reacții și procese contrare dar inseparabile sunt fenomenele
biologice caracteristice vieții, menținerea structurală și funcțională a organismului
și creșterea lui.
Metabolismul, respectiv transferul și consumul de energie adusă din exterior prin alimente
în organism, se desfășoară în mod continuu, chiar și atunci cînd organismul se găsește în stare
de repaus total, de el depinzînd menținerea funcțiilor vitale : respirație, circulație, excepție etc.
Cantitatea de energie pe care organismul o cheltuiește în stare de repaus total
pentru menținerea funcțiilor vitale se numește metabolism bazal, care este practic egal
la indivizii de acelaș sex, aceeași cîrstă și greutate.
Față de adult, la copil metabolismul bazal este mai crescut, cu atît mai mult, cu cît
copilul este mai mic.
Pentru orice activitate în plus : digestie, termoreglare, mișcare, joc, muncă fizică sau
intelectuală, consumul de energie crește.
Unitatea de măsură în care se calculează consumul de energie al organismului este caloria.
și anume în număr de calorii pe kilocorp de greutate și pe oră.
Tot în calorii, pe gram de substanță se calculează și cantitatea de energie eliberată,
prin ardere în organism, a principiilor nutritive.
Avînd ca initate de măsură comună caloria, s-a putut calcula cantitatea de principii
nutritive necesare pentru acoperirea nevoilor de hrană ale organismului în 24 de ore.
Astfel :
- 1 g de proteine eliberează prin ardere în organism 4 calorii,
- 1 g de glucide eliberează prin ardere în organism 4 calorii,
- 1 g de lipide eliberează prin ardere în organism 9 calorii.
Cantitățile de alimente capabile să acopere cheltuielile de energie necesare pe 24 de ore
reprezintă rația alimentară calorică.
În cazul că primește mai puțin organismul consumă din rezervele sale, adică slăbește.
De exemplu, un copil de 3 ani, cu greutatea de 15 kg, are nevoie de 100 calorii pe
kilocorp : deci 15 x 100 = 1500 calorii, ceea cereprezintă și rația alimentară
calorică necesară.
Acoperirea nevoilor calorice ale organismului constituie primul obiectiv al unei alimentații
corecte, dar nu singurul.
Pentru a-și desfășura în bune condiții funcțiile, organismul are nevoie ca rația nutritivă
calorică să conțină toate principiile nutritive și în anumite proporții.
Valoarea medie a acestor relații este următoarea : proteinele acoperă 15% din rația
alimentară, lipidele, 25-30%, glucidele, 50-60%.
Pentru copii, aceste valori sunt ușor variabile, în raport cu vîrsta și vor fi reamintite
la capitolele respective.
Vitaminele, sărurile minerale și apa, deși nu au valoare calorică, trebuie de asemenea să
se găsească în proporții bine definite, atît între ele, cît și față de celelalte principii nutritive.
Pentru fiecare din principii : proteine, glucide, vitamine, săruri minerale și apă există
un minim și un maxim de toleranță.
Dincolo de aceste limite care depășesc necesarul, organismul intră în stare de boală.
Toate funcțiile și procesele necesare realizării nutriției - digestia, metabolismul,
cheltuiala de energie - sunt dirijate de sistemul nervos central, de sistemul nervos
vegetativ și de cel neuroendocrin.
În condiții normale, organismul acționează și reacționează ca un tot, ca un mecanism perfect echilibrat.
Metabolismul și nevoile de nutriție la copii sunt, proporțional, mai crescute față de adult.
Aceasta se datorește :
1. metabolismului bazal crescut,
2. activității musculare intense ( sugarul nu are, practic, nici un moment de relaxare completă ),
3. cheltuielilor de energie necesare fenomenului de creștere 9 pentru fiecare gram de creștere
ponderală sunt necesară, în medie 2 calorii ).
Coroborînd aceste date, adică nevoile nutritive crescute cu toleranța digestivă redusă,
reiese că trebuie să existe o grijă deosebită și flexibilitate în ceea ce privește
fixarea și aplicarea unei rații alimentare corecte la copii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.